Uwierzytelnienie oznacza dowiedzenie, że określone właściwości danego obiektu, człowieka lub informacji są prawdziwe. Użycie uwierzytelnienia może być konieczne w celu udowodnienia autentyczności dokumentów, określenia, które osoby są nieupoważnione lub upoważnione i autentyczne. Autoryzować możemy ludzi, programy, przedmioty i dokumenty. W celu wsparcia tej operacji pomocne są nazwy użytkowników, hasła i inne zabezpieczenia.