Virtual Local Area Network, czyli w skrócie VLAN, to określenie części sieci, która znajduje się wewnątrz większej sieci i jest zarządzana oraz konfigurowana przy użyciu switcha. VLAN może być rozszerzona o kolejne switche i dba o podział dużych sieci na części. Virtual Local Area Network wykazuje wiele zalet. Przede wszystkim osiągi mogą być optymalizowane poprzez tworzenie dodatkowych podsieci. Także poziom bezpieczeństwa jest czynnikiem przemawiającym na korzyść VLAN, które jest lepiej chronione przed atakami oraz szpiegowaniem niż tradycyjne sieci. Ponadto podział elementów oraz urządzeń końcowych jest bardziej elastyczny, dzięki czemu działają one niezależnie od miejsca.