Bramka VoIP jest urządzeniem pozwalającym prowadzić rozmowy telefoniczne tradycyjnym telefonem przy wykorzystaniu technologii VoIP (publiczna komutowana sieć telefoniczna), która do komunikacji i przesyłania głosy używa Internetu. Dzięki urządzeniu można korzystać z VoIP nie posiadając komputera. Bramka VoIP standardowo wyposażona jest w dwa złącze: port FXS z gniazdem RJ-11 (służy do podłączenie telefonu) oraz port WAN (zazwyczaj gniazdo RJ-45, które umożliwia podłączenie się do Internetu). Działanie samej bramki można opisać jako transformowanie analogowych sygnałów mowy na cyfrowe. Dzięki urządzeniu można znacznie obniżyć koszt rozmowa telefonicznych.