Standard VSITR opublikowany przez niemiecki Federalny Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Informacji (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) to rodzaj algorytmu, który służy do trwałego usuwania danych. VSITR wykorzystuje siedmiokrotne nadpisywanie dysków przy wykorzystaniu następujących wzorów bitowych:
1. 0x00
2. 0xFF
3. 0x00
4. 0xFF
5. 0x00
6. 0xFF
7. 0xAA

W roku 2009 wprowadzono nowy algorytm zamazywania danych.