Pojęcie „War-Chalking” używane jest do opisania lub zaznaczenia przy użyciu farby bądź kredy miejsca, w którym dostępna jest sieć WLAN. Oznaczenia widoczne są na przykład na ulicach, latarniach lub na ścianach domów, często dodatkowe podane są dane dostępu do sieci. Ten, kto rozpozna War-Chalking i ma przy sobie urządzenie mobilne może podłączyć się do sieci nieznanych sobie ludzi i bezpłatnie korzystać z ich Internetu. Sieci są znajdowane przez tak zwanych warwalkerów lub wardriverów, którzy z własnej inicjatywy przeszukują okolice w celu oznaczenia niezabezpieczonych modemów lub ruterów. Ten sposób działania został wynaleziony przez Matta Jonesa. Oznaczeniami są różne symbole, dzięki którym można zorientować się, gdzie znajduje się zaszyfrowane sieci WLAN, a gdzie całkowicie otwarte punkty dostępu.