Warstwa aplikacji jest standardową warstwą modelu OSI. Warstwa aplikacji (Application Layer) jest nawyższą warstwą z siedmiu warstw modelu OSI. Najwyższy poziom aplikacji jest często określany poziomem użytkownika lub poziomem warstwy aplikacyjnej. Warstwa aplikacji plasuje się najwyżej w hierarchii warstw i pozwala na korzystanie z aplikacji takich jak np. dostęp do poczty internetowej.