Grafika wektorowa jest to specjalna grafika komputera, która składa się z prostych elementów takich jak krzywe, okręgi, linie oraz bryły. Ten rodzaj grafiki nie jest oparty na grafice rastrowej, lecz na opisie obrazu, w którym znajdują się informacje dokładnie definiujące dany obiekt. Na przykład okręg jest opisywany przy użyciu radiusa, grubości linii, koloru, pozycji oraz środka okręgu. Informacje, na podstawie których zapisywana jest grafika wektorowa, są jednak dość zredukowane, dzięki czemu zajmują znacznie mniej miejsca na dysku twardym niż w przypadku grafiki rastrowej. Kolejną zaletą jest możliwość bezstratnego skalowania obiektów w grafice wektorowej, którą można powiększać lub pomniejszać bez zmiany jej jakości. Niektóre z grafik rastrowych można przy użyciu specjalnych programów przekonwertować do grafiki wektorowej i w takiej postaci przerabiać. Także poziom przeźroczystości oraz gradient mogą być zapisywane przy użyciu profesjonalnych programów do obróbki grafiki. Grafika wektorowa najczęściej wykorzystywana jest do tworzenia logo, diagramów lub innych nieskomplikowanych grafik.