Od wydania Windows 7 firma Microsoft oferuje w systemach operacyjnych funkcje tak zwane „poprzedniej wersji” (z angielskiego „VSS” Volume Shadow Copy Service), dzięki której można przywrócić plik, ale tylko w przypadku, gdy funkcja ta jest włączona. Funkcję można wywołać klikając prawym przyciskiem myszy na dany plik i klikając opcję „przywróć poprzednią wersję”.