WhatsApp (WhatsApp-Messenger) to aplikacja na urządzenia mobilne, które została stworzona w roku 2009 przez firmę WhatsApp Inc z siedzibą w Mountain View, w stanie Kalifornia. Aplikacja jest dostępna dla różnych systemów operacyjnych. Komunikator został w roku 2014 częściowo wykupiony przez firmę Facebook Inc. Najważniejszymi z funkcji komunikatora są: możliwość bezpłatnego wysyłania wiadomości tekstowych, zdjęć, filmów wideo, przesyłanie wiadomości głosowych oraz prowadzenie rozmów zarówno głosowych, jak i wideo. Aplikacja pozwala także na przesyłanie dokumentów, informacji o lokalizacji oraz danych kontaktowych. WhatsApp działa w oparciu o łącze internetowe. Korzystanie z komunikatora jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających dostęp do Internetu. Do zalogowania się do komunikatora niezbędny jest numer telefonu oraz urządzenie mobilne.