Ukryte do wiadomości (z angielskiego Undisclosed recipients) jest to rodzaj wiadomości e-mail, w której jeden z odbiorców nie jest widoczny dla pozostałych adresatów. Dzięki temu można wysłać wiadomość, której adresaci nie wiedzą, że poza nimi ktokolwiek otrzymał dany e-mail. Jest to bardzo częsta praktyka, która pomaga chronić dane osobowe oraz adresy pocztowego każdego z odbiorców, jest to szczególnie ważne podczas wysyłania wiadomości do większej ilości adresatów. Użycie tej funkcji wymaga wpisania adresu e-mail odbiorcy lub odbiorców w polu oznaczonym BCC (z angielskiego Blind Carbon Copy) lub UDW (ukryte do wiadomości). W polu adresatów widoczny jest także skrót CC (Carbon Copy) lub DW (do wiadomości), oba oznaczają, że kopia danego adresu e-mail zostanie wysłania do wskazanego odbiorcy, ale będzie to widoczne dla pozostałych adresatów.