Mianem „łamania wiersza” określa się polecenie, dzięki któremu kursor przenoszony jest do nowego wiersza, polecenie przydatne jest podczas pracy między innymi w edytorach tekstowych. W zależności od formatowania użytego w dokumencie występuje proste albo podwójne łamanie wiersza oraz przejście do nowego akapitu. We wszystkich klawiaturach komputerowych łamanie wiersza da się wywołać poprzez określony klawisz, przy czym wielkość łamania można indywidualnie określić w ustawieniach danego programu. Po osiągnięciu końca wiersza najczęściej jest on automatycznie łamany w sposób zależny od formatowania tekstu.

„Wysuw wiersza” jest to określenie specjalnego polecenia, które wydawane jest przez edytor lub urządzenie do tworzenia tekstów. Polecenie służy do obsługi kolejnego wiersza. Wysuw wiersza używany jest do wstawiania akapitów w tekstach oraz tworzenia odstępów. W zależności od typu klawiatury polecenie można wywołać przy użyciu odpowiedniego klawisza. Z reguły jest oznaczony literami LF