Wi-Fi Protected Access, czyli w skrócie WPA, służy w obrębie WLAN jako technika szyfrowania danych. Metodę tę wprowadzono po tym, jak okazało się, że poprzedni sposób szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) nie jest do końca bezpieczny. Z technicznego punktu widzenia WPA jest podobnie zbudowane jak WEP, z tą różnicą, że do dodatkowej ochrony danych używane są dynamiczne klucze (TKIP). Do identyfikowania uczestników wymiany danych używane są Preshared key (PSK) oraz Extensible Authentication Protocol (EAP). WPA2 jest następcą standardu WPA i używa zmienionego algorytmu szyfrowania danych. Bardzo ważne jest podczas używania zarówno WPA jako i WPA2, aby stworzyć silne hasło, które będzie regularnie zmieniane.