Pojęcie „praca wyspowa” odnosi się do jednego lub większej liczby komputerów, które nie są podłączone do sieci danych. O „racy wyspowej” mówi się także, kiedy instalacje techniczne działają niezależnie od pozostałej infrastruktury (na przykład solarne systemy energetyczne). Celem niezależnej pracy wyspowej jest uniknięcie niechcianych ataków z zewnątrz. W ten sposób można chronić dane wrażliwe, takie jak na przykład informacje przechowywane na komputerach wojskowych.