Przy użyciu komendy „wyśrodkuj” można przesunąć do środka dokumentu wszystkie dostępne w danym arkuszu elementy, na przykład obraz lub tekst, w taki sposób, aby zarówno po lewej, jak i prawej stronie umieszczanych treści był zawsze jednakowy odstęp. Wyśrodkowanie używane jest najczęściej do tego, aby umieszczone w pliku dokumenty prezentowały się w sposób przejrzysty i czytelny. Także nagłówki oraz tytuły można wyśrodkować.