„Wysuw wiersza” jest to określenie specjalnego polecenia, które wydawane jest przez edytor lub urządzenie do tworzenia tekstów. Polecenie służy do obsługi kolejnego wiersza. Wysuw wiersza używany jest do wstawiania akapitów w tekstach oraz tworzenia odstępów. W zależności od typu klawiatury polecenie można wywołać przy użyciu odpowiedniego klawisza. Z reguły jest oznaczony literami LF