X.21 jest to specjalny interfejs danych, który został zestandaryzowany przez ITU-T. Interfejs ten służy do transferu danych w otwartych sieciach i dzięki swojej nieskomplikowanej budowie używany jest także do tworzenia połączeń bezpośrednich. Kable interfejsu X.21 mają pięć indywidualnych funkcji i są wyposażone w 15-stykowe złącza. X.21 używany jest do definiowania formatu symboli wyboru, limitu czasowego oraz pozostałych procedur. Podczas przesyłania danych we wszystkich formatach, które przebiega równocześnie, połączenie jest transparentne. Dzięki pomocy zegara urządzania końcowe mogą być zsynchronizowane przez interfejs z siecią transmisyjną.