X–Server znany także pod nazwą X-System jest to specjalny protokół sieciowy dla aplikacji użytkowych, który pozwala na pokazywanie okien jako obrazów bitmapowych i służy jako baza dla OpenVMS. Specyfika protokołu, który obecnie znajduje się w wolnym dostępie, została określona w roku 2009 przez X.Org Foundation, do dnia dzisiejszego projekt jest aktywnie wspierany. Do zadań głównych X-Servera jest kontrolowanie wszystkich urządzeń peryferyjnych na wejściu oraz wyjściu, na przykład myszy, klawiatury czy monitora. Komunikacja sieciowa przebiega zawsze w sieci.