Tak zwany „problem Y2K”, znany także pod nazwą „pluskwy milenijnej” odnosi się do trudności z datowaniem w systemach komputerowych, która miały miejsce w roku 2000. Zasadniczo w systemach komputerowych dany rok jest kodowany za pomocą dwóch ostatnich cyfr, co wynika z potrzeby zaoszczędzenia pamięci komputera, która w latach 60. i 70. ubiegłego była stosunkowo niewielka i droga. Pamięć oszczędzano przede wszystkim podczas samego procesu programowania, w przypadku datowania wyglądało to w ten sposób, że rok 1999 kodowano tylko jako 99. Wraz z rozpoczęciem roku 2000 pojawił się problem z interpretacją dwóch zer, który były mylnie odczytywane przez maszyny jako rok 1900. Błędne datowanie mogło wywołać problemy w wielu branżach, dlatego przygotowano liczne scenariusze oraz strategie odnoszące się do zmiany roku oraz związanymi z nią możliwymi trudnościami. W grę wchodziły różne scenariusze przewidujące katastrofy takie jakie zawieszenie się systemów komputerowych, wypadki w elektrowniach atomowych oraz błędy w systemach bankowych. Na szczęście dzięki odpowiedniemu przygotowaniu oraz podjętym środkom zaradczym żaden z tych scenariuszy się nie zrealizował. Największe przedsiębiorstwa przeprowadziły odpowiednio wcześnie testy diagnostyczne wszystkich urządzeń, które mogły sprawić potencjalne problemy i w razie konieczności wycofały je z użytku wraz z końcem roku 1999. Na całym świecie firmy oferujące oprogramowanie sprawdziły swoje produkty oraz ogłosiły specjalne listy, w których ostrzegano użytkowników, które programy i aplikacje mogą mieć problem z nowym datowaniem i jakie z tego mogą wyniknąć dla użytkowników konsekwencje. Lista z urządzenia, które zaklasyfikowano jako problematyczne, została opublikowana w roku 2000 w Internecie. Podczas zmiany roku stwierdzono, że podjęte środki zapobiegawcze wystarczyły, aby uniknąć poważnych i niepożądanych skutków, mimo to jednak na całym świecie wystąpiły problemy z automatami do gier oraz niektórymi kartami kredytowymi, pojawiły się drobne problemy biurokratyczne związane z wezwaniami na rok 1900 oraz inne nieznaczne incydenty.