Bajt jest najmniejszą jednostką informacji, która może być uwzględniona w systemie informatycznym i zazwyczaj składa się z zestawów ośmiobitowych 8-Bit. Oznaczenie ilości bajtów zostało wymyślone przez Wernera Buchholz`a. Bity w bajcie mogą być przenoszone w tym samym czasie (równolegle) lub jeden po drugim ( kolejno) w celu wykonywania operacji.

Jednostka kbit/s jest używany do nazywania przepływu i szybkości transmisji danych. Istnieje pewna stała szybkość transmisji danych, przy której dane te są zawsze przesyłane równomiernie na tym samym poziomie oraz zmienna szybkość transmisji, kiedy to ilość danych przenoszona jest dynamicznie i dostosowuje się do transmitowanych danych. Zmienny przepływ, stosowany jest np. podczas przesyłania skompresowanych danych wideo. W zależności od sceny, przepływ jest podnoszony lub opuszczany do prędkości i wymogów danej sceny. Ma to na celu poprawienie jakości obrazu i na optymalne wykorzystanie wolnego miejsca. Zmienny przepływ wykorzystywany jest także do przesyłania strumieniowego plików wideo.

Dzięki użyciu mostka możemy łatwo połączyć ze sobą dwa różne segmenty w drugiej warstwie modelu OSI. Mostek może tak skutecznie podzielić sieć, że obciążenie w dużych sieciach zostaje znacznie zmniejszone. Niektóre mostki są niewidoczne, zdolne są do uczenia się i można do nich przydzielić adresy MAC odbiorców oraz nadawców. Innym przykładem mostka, jest mostek laserowy, który może za pomocą lasera oraz modułu nadawczego i odbiorczego przesyłać dane pomiędzy budynkami.

Komunikacja elektroenergetyczną siecią rozdzielczą, jak tłumaczy się angielski termin Power Line Communication, jest to specjalna technika, która pozwala na równoczesne wykorzystywanie istniejącej infrastruktury sieci energetycznych do budowy sieci służących do przesyłania danych. Obecnie korzystanie z tej techniki nie wymaga montowania dodatkowych przewodów. Z komunikacji elektroenergetycznej siecią rozdzielczą można korzystać wykorzystując odpowiedni adapter Powerline. Niezbędne danych podczas ich przesyłania odbywa się analogicznie jak w przypadku sieci WLAN, w tym celu wykorzystywane są różne metody szyfrujące. Powerline pozwala na przesyłanie danych z prędkością maksymalną 200 mbit/s, transmisja jest możliwa na odległość około 200 metrów