Pojęcie Event Log oznacza dziennik zdarzeń, w którym archiwizowane są działania systemu oraz programów, w taki sposób, aby wszelkie ewentualne błędy mogły zostać łatwo znalezione przez użytkownika. W dzienniku zdarzeń znajdują się różnorakie informacje w formie protokołów, których zakres oraz wielkość mogą być dostosowywane indywidualnie. Zbierane informacje obejmują na przykład takie dane jak protokoły działania programów, systemu operacyjnego czy dane bezpieczeństwa czy też serwery DNS bądź replikacje danych.