Mianem zestawu słuchawkowego określa się słuchawki, które dodatkowo wyposażone są w mikrofon. Używając zestawu słuchawkowego użytkownik może jednocześnie słyszeć rozmówce oraz mówić do niego. Z technicznego punktu widzenia zestaw słuchawkowy nie jest niczym innym jak słuchawką telefoniczną. Zestawy słuchawkowe są używane zazwyczaj podczas prowadzenia rozmów telefonicznych w czasie kierowania samochodem, w centrach telefonicznych, a także w rozmowach przez Internet, na przykład przy użyciu programu Skype. Głośność zestawu słuchawkowego najczęściej daje się regulować dzięki zamontowanemu na przewodzenie pilotowi. Istnieją także bezprzewodowe zestawy słuchawkowe, które do przesyłania danych używają połączenia Bluetooth lub DECT.

Zestaw znaków jest to określona liczba znaków połączonych w spójny zbiór, w którym każdy poszczególny znak można wywołać osobno, a wszystkie razem uporządkowane są według ustalonego schematu. Zestaw znaków może składać się z różnorakich elementów, takich jak symbole, cyfry, litery (alfabet). Znanymi zestawami znaków w dziedzinie IT są między innymi: zestaw znaków ANSI (Windows), czy też ASCI, wykorzystywany w popularnym systemie DOS.