Zmienna środowiskowa (z angielskiego environment variable) jest to nazwa wartości zmiennej w obrębie systemu operacyjnego (na przykład powłoka znaków), którą można konfigurować i która zawiera ścieżki danych oraz programów. Zmienna środowiskowa posiada także ustawienia, które mogą być wykorzystywane przez różne aplikacje. Przykład: Zmienna na przykład wykorzystywana jest do ustalania ścieżki wyszukiwanych programów lub do tworzenia głównych ustawień Proxy, które mogą być generowane tylko dla aktualnej sesji, ponieważ ich ważność wygasa po wyłączeniu systemu operacyjnego. Zmienne są automatycznie ustawiane podczas startu systemu operacyjnego.