Z-Modem jest to rodzaj protokołu, który umożliwia nawiązanie lub wznowienie zerwanego połączenia w celu ponownego przesłania danych. Pakiety danych mogą być chronione przed uszkodzeniem podczas transferu przy użyciu CRC32. Obecnie jest to jeden z wiodących protokołów stosowanych w skrzynkach pocztowych oraz modemach.