Znak, albo też symbol, jest to poszczególny element pisma, który pozwala na wizualne (pisemne) zilustrowanie i utrwalenie języka. W zależności od pochodzenia danego alfabetu, poszczególne znaki mogą znacznie różnić się od siebie wyglądem. Przy czym znaki z reguły nie są tylko pojedynczymi literami, ale stanowią także zbiór wszystkich możliwych cyfry, symboli oraz znaków specjalnych. Istnieją także rodzaje pisma, które składają się wyłącznie z symboli bądź piktogramów, w tym przypadku mówi się o tak zwanym piśmie ideograficznym.

Cyfrowy znak wodny służy do tego, aby zaznaczyć różne prace, takie jak na przykład zdjęcia, artykuły czy filmy wideo. Dzięki temu technicznemu wkomponowaniu znaku autorskiego w dzieło, utwór może być jednoznacznie zidentyfikowany i przypisany danemu twórcy. Znaki wodne nie muszą być widoczne gołym okiem, jednak dzięki odpowiednim zaznaczeniom można łatwo śledzić i wyszukiwać odpowiednie utwory oraz odkryć naruszenie praw autorskich. Istnieją także sposoby tworzenia znaków wodnych dla komercyjnych utworów audio oraz wideo, a także modeli 3-D oraz wielu innych. Także banknoty, dokumenty potwierdzające tożsamość oraz certyfikaty posiadają znaki wodne, dzięki którym można rozpoznać ich prawdziwość.