Timeout

Angielski termin „timeout” tłumaczony jest jako limit czasu dla danej czynności, po którego upłynięciu wyświetlany jest komunikat o błędzie. Z limitem czasu można spotkać się wówczas, gdy próbujemy wysłać wiadomość e-mail w trakcie drobnej usterki na serwerze, problemów z połączeniem z serwerem bądź przy źle wpisanych ustawieniach. Po upływie określonego czasu klient pocztowy powiadomi nas, że wystąpił problem z połączeniem. Bez ustawionego timeoutu program nieustannie próbowałby wysłać wiadomość oraz nawiązać połączenie, co doprowadziłoby do zawieszenia programu i braku jakiejkolwiek reakcji na polecenia użytkownika. Limit czasu przerywa daną operację, dzięki czemu użytkownik ma kontrole nad programem oraz świadomość błędu, który może spróbować samodzielnie naprawić.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *