Znak

Znak, albo też symbol, jest to poszczególny element pisma, który pozwala na wizualne (pisemne) zilustrowanie i utrwalenie języka. W zależności od pochodzenia danego alfabetu, poszczególne znaki mogą znacznie różnić się od siebie wyglądem. Przy czym znaki z reguły nie są tylko pojedynczymi literami, ale stanowią także zbiór wszystkich możliwych cyfry, symboli oraz znaków specjalnych. Istnieją także rodzaje pisma, które składają się wyłącznie z symboli bądź piktogramów, w tym przypadku mówi się o tak zwanym piśmie ideograficznym.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *