Administrator

Administrator (łac. zarządca) to osoba zajmująca się zarządzaniem systemem informatycznym i będąca odpowiedzialna za jego prawidłowe funkcjonowanie. Współcześnie można wyróżnić kilka typów administratorów, mi.n. aplikacji, baz danych, systemów operacyjnych (serwerów) itp. Zakres obowiązków administratora obejmuje takie czynności jak nadzorowanie pracy systemów, dbanie o bezpieczeństwo serwerów, zarządzanie uprawnieniami oraz kontami użytkowników danej sieci, czy monitorowanie nieprawidłowości w działaniu serwera. Ważnym elementem pracy administratora jest także tworzenie dokumentacji wprowadzanych zmian. Ze względu na dostęp do danych wrażliwych, zarządzający siecią powinni przestrzegać obowiązującego prawa telekomunikacyjnego. Zdarzają się sytuacje, w których administratorzy wspierani są przez zespół asystentów, których najczęściej określa się mianem moderatorów. Także w komputerach domowych lub osobistych pojawia się pojęcie administratora, które określa osobę o najszerszym zakresie dostępu do plików oraz zasobów systemowych, administrator może kontrolować stopień wpływu na system innych użytkowników, może tworzyć konta użytkowników, bądź instalować programy.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *