a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   j

Java jest to technologia oprogramowania, która została pierwotnie opracowana przez firmę Sun Microsystems. Sun Microsystems został w roku 2010 przejęty przez przedsiębiorstwo Oracle i od tego czasu funkcjonuje jako Oracle America, Inc. Ponadto Java jest także językiem programowania, który został oparty na technologii Java. Język programowania Java jest zorientowany obiektowo, programy napisane przy jego użyciu są wyświetlane po przetłumaczeniu kodu bajtowego wewnątrz platformy Java. Do wykonania kodu wymagane jest zastosowanie maszyny wirtualnej, stworzone w Javie programy działają jednak niezależnie od platformy.

 

Java Script jest to nazwa specjalnego, skryptowego języka programowania, który wykorzystywany jest zarówno we wszystkich współczesnych przeglądarkach internetowych, jak i grach komputerowych oraz programach użytkowych. Język skryptowy opiera się na standardzie jądra językowego ECMAScript, który definiuje właściwości orientacji obiektów oraz klas. Java Script, w przeciwieństwie do HTML oraz CSS, umożliwia rozbudowane interakcje pomiędzy użytkownikiem a przeglądarką. Język skryptowy początkowo został opracowany na potrzeby przeglądarki internetowej Netscape Navigator i zanim został przemianowany na LiveScript, a później nazwany Java Script, nosił nazwę „Mocha”, którą nadał mu twórca, Brendan Eich.

JBOD jest skrótem frazy „Just a Bunch Of Disks”, co z angielskiego oznacza „tylko kilka dysków”. JBOD można odróżnić od RAID na trzy sposoby :
• Just a Bunch Of Disks określa konfigurację kontrolera RAID wraz z dyskami, które nie są wspólne, przy czym każdy dysk twardy jest widziany w systemie operacyjnym jako osobne urządzenie
• Druga definicja JBOD odnosi się do większej liczby dysków twardych, które są przyłączone do komputera niezależnie od kontrolera
• JBOD w dalszej kolejności określa także taką konfigurację kontrolera RAID, dzięki której komputer rozpoznaje większą ilość dysków twardych jako jeden wspólny napęd.

Komponenty jednostki centralnej odpowiadają za pracę pozostałych urządzeń peryferyjnych. Istnieją różne definicja dla określenia „”jednostka centralna””:
* Procesor, płyta główna, interfejsy często są nazywane jednostkami centralnymi. Myszy, klawiatury oraz dyski twarde należą do urządzeń peryferyjnych. Czasami pojęcie „”jednostka centralna”” jest używane jako określenie obudowy urządzenia oraz znajdujących się w niej podzespołów, dzięki czemu wszystkie urządzenia zewnętrzne są automatycznie określane mianem peryferyjnych
* System, który składa się z kilku komputerów i zarządzany oraz kontrolowany jest przez jeden komputer PC, również może być nazywany jednostką centralną wraz ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak ekran, mysz, klawiatura.
* Niektórzy używają pojęcia „”jednostka centralna”” mając na myśli CPU (Central Processing Unit), mimo że chodzi w rzeczywistości o główny procesor.

Mianem pojęcie „Jewelcase”, które z angielskiego oznacza szkatułkę na klejnot, zostało określone pierwsze na świecie opakowanie płyty CD. Współczesne opakowanie płyt CD zawiera Cover, Booklet, Inlay w postaci wkładki papierowej oraz Tray, które można kolejno przetłumaczyć jako: płyta, książeczka, wkładka oraz tacka. Angielski termin „booklet” oznacza małą, kilkustronicową książeczkę, na której znajdują się teksty piosenek zawartych na danej płycie oraz szczegóły dotyczące artysty oraz jego współpracowników. Pod pojęciem „Inlay” kryje się krótki opis lub streszczenie treści płyty CD. Mocowanie, na którym umieszczony jest nośnik danych, nazywany jest „Tray”. W ten sposób pakowane są nie tylko płyty CD, le także DVD i Blue-Ray.

„Jini” jest to określenie specjalnej platformy programistycznej, bazującej na języku programowania Java, który został opracowany i rozwinięty przez firmę Sun Microsystem i dzięki swoim właściwością zapewnia elastyczną infrastrukturę. Technologia Jini cechuje się otwartą architekturą i jest w stanie wytwarzać elastyczne sieci, które można także skalować. Jini ponad to określa szczegóły współpracy między klientami oraz usługami wewnątrz danej sieci.

JPEG jest powszechnie to stosowany format zapisu plików graficznych, które mogą być przed zapisaniem skompresowane za pomocą różnych metod. Podczas kompresji można wybierać pomiędzy różnymi poziomami utraty, głębią koloru czy trybami obrazu, od których zależy ostateczna wielkość pliku, która można być zmniejszona bez większych strat w jakości obrazu. Format JPG z reguły stosowany jest przy zapisie fotografii oraz szczegółowych obrazów. Dla prostych grafik, takich jak na przykład loga, stosuje się najczęściej prostszy format GIF.

JSON jest to skrót wyrażenia „Java Script Object Notation”, w ten sposób określany jest specjalny format danych, który jest prosty do odczytania i służy do wymiany danych pomiędzy różnymi programami. Dokumenty JSON są skryptami Java, jednak działają niezależnie od tego języka programowania. Specyfikę Java Script Object Notation określił Douglas Crockford. Ten format danych jest używany na przykład podczas transferu danych pomiędzy klientem a serwerem, albo jako zamiennik dla rozwoju podobnych aplikacji desktopowych.

JSP jest skrótem wyrażenia „Java Server Pages” i oznacza język programowania, który został opracowany przez firmę Sun Microsystems. Język programowania JSP bazuje na HTML i służy do dynamicznego generowania serwera sieci web z dokumentów XML oraz HTML. Java Server Page jest konwertowane do kodu źródłowego przez specjalny kompilator JSP Java, a następnie przez kolejny kompilator do kodu bajtowego. Java Server Page składa się z treści statycznej, dyrektywy JSP, elementu skryptowego, zwanego także skrypletem, a także bibliotek akcji oraz tagów JSP.

Pojęcie „Junk-Email” jest inna nazwą tak zwanego spamu, czyli niechcianych wiadomości pocztowych, które najczęściej wysyłane są w celach reklamowych lub służą do różnego rodzaju wyłudzeń danych lub pieniędzy. Do rozsyłania tego typu maili niezbędny jest wyłącznie komputer z dostępem do Internetu oraz zwykły program pocztowy, dzięki któremu możliwe jest wysłanie wiadomości do dużej liczy odbiorców. Aby na stałe uniknąć otrzymywania niechcianych wiadomości, należy stosować filtr spamu, który monitoruje pod względem treści wszystkie maile i wychwytuje potencjalnie niepożądane treści.