a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   h

Pojęcie „handel internetowy” obejmuje wszystkie rodzaje transakcji kupna i sprzedaży, które odbywają się za pośrednictwem Internetu. Obok „handlu internetowego” funkcjonują także pojęcia alternatywne, takie jak „e-commerce” oraz „handel elektroniczny”, jednak terminy te nie są mniej popularne. Idea „handlu internetowego” polega na tym, aby wszystkie czynności niezbędne w procesie kupna i sprzedaży odbywały się online, za pośrednictwem sklepów internetowych. Oferty sprzedaży mogą być kierowane zarówno do klientów komercyjnych, jak i prywatnych. Oferowane towary oraz usługi są zamawiane online, a następnie wysyłane do klientów lub, jak w przypadku oprogramowania, udostępniane do pobrania z Internetu. W sklepach internetowych towary są nie tylko prezentowane, ale także szczegółowo opisywane, a klienci bezpośrednio przed zakupem mogą umieścić je w elektronicznym koszyku zakupowym. Następnie odbywa się proces składania zamówienia oraz zapłata. Najczęściej klienci za dany towar lub usługę płacą z góry określoną cenę, jednak w przypadku aukcji internetowych jest on sprzedawany klientowi, który spośród wszystkich zainteresowanych zaoferował najwyższą cenę. Współcześnie coraz więcej sklepów decyduje się na sprzedaż w Internecie oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Jedną z zalet handlu internetowego jest brak konieczności tworzenia filii oraz zatrudniania dużej liczby pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za sprzedaż oraz prezentację towarów. Często sprzedający nie potrzebują także żadnej powierzchni magazynowej, szczególnie w przypadku, gdy oferowane produkty wysyłane są do kupujących bezpośrednio od producenta. Ze względu na niższe koszty utrzymania, sklepy internetowe często oferują ceny korzystniejsze niż tradycyjne sklepy stacjonarne. Szerszy jest także wachlarz możliwość opłacenia zakupionych towarów, klienci mogą wybrać pomiędzy wystawieniem faktury, przesyłką pobraniową, zleceniem zapłaty, PayPal, przelewem bankowym, szybkim przelewem, płatnością kartą kredytową, czy też innymi metodami zapłaty.

Pojęciem „hardware”, które z angielskiego oznacza sprzęt, w branży informatycznej określa się elektroniczne i mechaniczne podzespoły i części komputera oraz urządzeń peryferyjnych. Hardware stanowi warunek wstępny dla działania programów i częściowo jest odpowiedzialne za ich pracę. Hardware w przeciwieństwie do software można dotknąć, ale nie można go skopiować lub przekazać za pośrednictwem transmisji danych. Częścią komputera, do której przypięte są wszystkie elektroniczne urządzenia, jest płyta główna. W komputerach stacjonarnych znajdują się płyty główne, która pozwalają zamontować niektóre urządzenia na kilka sposobów, jeśli, na przykład nie działa pokładowa karta dźwiękowa lub graficzna, można podpiąć te urządzenia do dodatkowych gniazd na płycie głównej. Płyty główne można podzielić na „mainboard” oraz „motherboard”. Wraz z procesorem są one sercem komputera. Nawet w myszy komputerowej lub klipsie USB znajdują się małe płyty główne, które jednak nie oferują tak złożonej funkcjonalności, jak standardowe płyty główne.

Termin „hash”, który w języku angielskim oznacza kratkę lub płotek, to nazwa funkcji, która przedstawia tak zwaną wartość skrótu. Funkcja pozwala odwzorować dużą ilość zadań w postaci małego, szczupłego kodu. Ten kod jest określany mianem „hashcode”. Ta funkcja wykorzystywana jest głównie w informatyce, aby logicznie uporządkować dużą liczbę danych lub odnaleźć błędy ich transferu. Stosowane są tutaj wartości skalarne z wąskiego zakresu liczb naturalnych. Optymalna funkcja skrótu cechuje się tym, że maksymalnie obniża lub całkowicie eliminuje wszelkie kolizje. Unikalna identyfikacja danych w wartości haszującej nazywana jest także odciskiem palca.

High Definition Television, czyli w skrócie HDTV, jest określeniem telewizji, która w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych formatów telewizyjnych cechuje się znacznie wyższą rozdzielczością. Tradycyjny telewizor mógł przez długi czas wyświetlać obraz o maksymalnej rozdzielności około 576 wierszy, natomiast HDTV oferuje znacznie wyższą rozdzielczość i lepszą jakość obrazu. Maksymalna osiągana rozdzielczość stale większa się i dzięki aktualnemu rozwojowi techniki obecnie wynosi w pionie 720 do 1080 pikseli. Powszechnie stosowane formaty 16:9 cechuje maksymalna rozdzielność od 1920×1080 pikseli.

Kiedy powierzchnia dysku twardego zostanie bezpośrednio dotknięta przez głowicę lasera, mówimy się o tak zwanym head crash, co oznacza dosłownie wypadek głowicy. Z reguły pomiędzy talerzami dysku a głowicą istnieje bardzo wąska przestrzeń powietrzna, która uniemożliwia bezpośrednie poruszanie talerzy przez głowicę. Jednak na skutek zużycia, wady produktu, przepięcia prądu albo silnych wstrząsów może dojść do uszkodzenia oraz utraty danych. Awaria typu „head crash” powoduje chwilowe zatrzymanie pracy dysku, ale może także całkowicie uszkodzić urządzenie.

Angielskim terminem „header”, który oznacza nagłówek, określa się wiersz nagłówkowy pliku HTML lub wiadomości e-mail. W nagłówku zawarte są w postaci metadanych różne informacje, które określają zastosowany format danych lub określają kodowanie użytych znaków. Każdy pakiet danych, który jest przesyłany w sieci komputerowej, zawiera nagłówek, w który określone są takie informacje jak typ danych, data powstania, nadawca, odbiorca, zawartość danych audio lub wideo, nagłówki często zawierają dodatkowe informacje o jakości pliku, rozmiarze czy wersji. Nagłówki w wiadomościach e-mail obejmuję takie dane jak odbiorca, nadawca, temat oraz data.

Mianem „helpdesk”, czyli pomoc biurowa, określa się usługę z zakresu obsługi klienta, która służy wsparciu użytkownika podczas korzystania ze sprzętu lub oprogramowania. Wsparcie może być udzielane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z reguły pracownicy helpdesków wykorzystują tak zwany system biletowy, który pomaga zorganizować przetwarzanie zapytań klientów. Przy użyciu specjalnych programów lub urządzeń telefonicznych jest możliwe przeprowadzenie pomocy zdalnej na komputerze klienta. Do analizy błędów oraz rozwiązywania problemów najczęściej używa się obszernej bazy danych. Jakość serwisu przedsiębiorstwa bardzo często jest określana przez klientów właśnie na podstawie jakości helpdesku.

Herc, w skrócie Hz, jest jednostką miary, w której podaje się z jaką regularnością powracają drgania w ciągu jeden sekundy. Herc określany jest jako jednostka fizyczna, służąca do opisu częstotliwości. Nazwa wzięła się od nazwiska fizyka Heinricha Rudolfa Hertza. Najczęściej używane są jednostki takie kiloherc, w skrócie kHz, megaherc zapisany jako MHz, oraz gigaherc, czyli GHz.

Heurystyka jest rodzajem postępowania analitycznego, przy pomocy którego można wybrać odpowiednie rozwiązanie dla konkretnego problemu, w szczególności można zdefiniować konkretny system z określonymi przesłankami. Dzięki analitycznemu postępowaniu z wykorzystaniem metod empirycznych przy opracowaniu heurystycznym można w dziedzinie informatyki opisać całe systemy oraz uprościć je koncepcyjnie. Metody heurystyczne służą w branży IT również do tego, aby znaleźć lepsze rozwiązania zarówno w krótko- jak i długoterminowych obliczeniach w systemach komputerowych. Heurystyka ustala przy tym optymalny kompromis, który można osiągnąć w złożonych zadaniach. Także skanery wirusów wykorzystują heurystykę, aby dzięki jednemu i systematycznemu procesowi znaleźć potencjalne wirusy na podstawie ich właściwości.

Hewlett-Packard, w skrócie HP, to jeden z wiodących koncernów technologicznych na świecie. Przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1939. Główna siedziba firmy znajduje się w Kalifornii, w Palo Alto. HP jest znane ze sprzedaży drukarek oraz notebooków. Do przedsiębiorstwa należy także firma Palm oraz Compaq, które odpowiedzialne są przede wszystkim za produkcję PDA, smartfonów, a także komputerów. HP jest popularne wśród wielu użytkowników, przede wszystkim ze względu na drukarki oraz liczne akcesoria do tego typu urządzeń.

Hierarchia oznacza określony według stopni porządek wewnątrz jakiejś grupy na przykład ludzi, cząsteczek, danych i tak dalej. W hierarchii ściśle oznaczone są miejsca wszystkich elementów w danej grupie. Wyróżnia się dwa rodzaje hierarchii: monohierarchia, w której występuje maksymalnie jeden element nadrzędny oraz polihierarchia, gdzie istnieje więcej niż jeden element nadrzędny. Aby łatwiej było odnaleźć pliki komputerowe najczęściej układa się je hierarchicznie wewnątrz struktury katalogowej.

Pojęcie „hijacking”, które tłumaczy się jako przechwytywanie, w branży IT oznacza próbę przejęcia przez hackera konta użytkownika, na przykład konta Ebay czy Amazon, domeny, serwera lub innych treści. Jako tak zwane przechwycenie przeglądarki określa się próbę zaszkodzenia konkretnej stronie lub domenie poprzez wykorzystanie luki bezpieczeństwa. W przypadku nielegalnego nabycia domeny przez hackera mówi się często o tak zwanym „Domaingrabbing”, co w języku angielskim oznacza kradzież domeny.

Mianem hiperłącza określa się link lub odnośnik, który łączy ze sobą różne strony HTML. Hiperłącze może odsyłać do miejsca w dokumencie, w którym jest umieszczone, wówczas mówi się o tak zwanej kotwicy lub do dokumentu na innej stronie internetowej, ten typ hiperłącza to link zewnętrzny. Hiperłącza, dla wygody użytkownika, mają najczęściej inny kolor niż tekst główny. Po kliknięciu odpowiedni w hiperlink, przeglądarka internetowa automatycznie przenosi użytkownika do miejsca docelowego. Jako przykład linku zewnętrznego, nasz magazyn komputerowy.

Pojęcie hipermediów oraz hipermedialności oznacza wersję hipertekstu, który udostępnia dwa komponenty multimedialne. Słowo „hipermedia” jest połączeniem wyrazu „multimedia” oraz „hipertekst”. W literaturze przedmiotu pojęcie często stosowane jest jako synonim hipertekstu. Także World Wide Web, czyli WWW, jest określany jako hipermedialny.

Mianem hiperprzestrzeni określa się przestrzeń, która umożliwia rozszerzenie normalnego trójwymiarowego postrzegania rzeczywistości. Pojęcie używane jest od połowy XIX wieku w dziedzinie abstrakcji matematycznych. Pojęcie często określa także przestrzeń Internetu (WWW), która nie istnieje w sposób realny, lecz w której znajdują się wszystkie strony internetowe, połączone ze sobą za pomocą linków.

Za rozwój hipertekstów odpowiedzialne jest World Wide Web Consortium, w skrócie W3C. Język znaczników HTML stosowany jest do nadawania struktury grafice, tekstom, linkom oraz wielu różnych innym danym, na przykład dźwiękowym, wideo, PDF lub innym, które umieszczona są w obrębie danej strony internetowej. Dokumenty hipertekstowe określają podstawową strukturę strony internetowej oraz zawierają poza treściami wyświetlanymi na stronie także dodatkowe informacje w postaci metadanych. Hipertekst jest ważną podstawą World Wide Web.


Przeglądarki internetowe typu Firefox, zapisują wszystkie odwiedzane przez użytkownika strony w historii przeglądania. Jest to bardzo wygodne jeśli chcemy wrócić do pewnej strony później, ale musimy pamiętać też, że wszystkie odwiedzone przez nas strony są widoczne dla innych użytkowników komputera w historii przeglądania. Z tego powodu powstała opcja wyczyszczenia historii przeglądania.

Strony, które są odwiedzane przez użytkownika podczas surfowania po Internecie, w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych zapisywane są w tak zwanej historii. Czas przechowywania informacji o stronach odwiedzanych może być przez użytkownika określony indywidualnie. W każdym momencie można także wyczyścić całą historię przeglądarki.

Pojęcie „hit”, z angielskiego trafienie, oznacza liczbę danych, która jest dostępna na serwerze lub wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej. Do hitów w wyszukiwarce wliczane są pliki tekstowe, graficzne, wideo, audio, również dane HTML oraz pliki JAVA. Jeśli dana strona jest często wyszukiwana, wytwarza się tyle hitów, ile jest danych na stronie. Liczba trafień ma zatem niewielkie znaczenie przy określaniu rzeczywistej liczby odwiedzin na stronie WWW, bardziej miarodajne jest sprawdzanie liczby odsłon.

Rozpowszechnianie fałszywej wiadomości za pośrednictwem Internetu, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej, przez komunikatory internetowe lub portale społecznościowe nazywane jest „hoax”, co tłumaczy się jako oszustwo lub żart. Jest wiele różnych typów wiadomości, które można określić mianem „hoax”. Przy quasi charytatywnych hoaksach, które udają akcje charytatywne, może chodzić o wyłudzeniem pieniędzy. Także maile z atakami typu phishing, tak zwane „łańcuszki” oraz bezużyteczne linki na stronie internetowej są określane mianem „hoax”.

Home banking, podobnie jak w bankowość elektroniczna, bankowość internetowa oraz telefoniczna, pozwala klientowi na przeprowadzenie wszystkich operacji bankowych oraz transakcji przy użyciu telefonu lub Internetu, bez potrzeby osobistej wizyty w oddziale banku. Warunkiem do realizacji idei home bankingu jest złożenie odpowiedniego podania oraz aktywacja danych, które umożliwią identyfikacje. Klienci są identyfikowani telefonicznie przy użyciu hasła, w bankowości elektronicznej wykorzystywane są kody PIN lub TAN, czyli specjalne numeru przypisywane do konkretnej transakcji bankowej.

Termin host oznacza system komputerowy, który jest powiązany z systemem operacyjnym w sieci komputerowej i dostępny dla różnych serwerów oraz klientów. Hostem może być zasadniczo dowolny komputer. Istnieją dwa rodzaje hostów, wirtualny oraz dedykowany. Host wirtualny może być zarówno emulowany, jak i oparty o system operacyjny. Host dedykowany jest przeznaczony wyłącznie dla jednego zadania lub dla konkretnego klienta.

Hosting to świadczenie przez Internet takich usług jak udostępnianie miejsca dla stron www lub kont e-mail. Nie każdy operator strony internetowej utrzymuje własny serwer, może także wynająć niezbędną do pracy przestrzeń. W szerszym znaczeniu pod pojęciem „hosting” należy rozumieć konfigurację komputera przez usługodawcę oferującego klientom dostęp do Internetu bezpośrednio u dostawcy, co pozwala zmniejszyć koszty dzierżawy linii zewnętrznych.

„Hot swap” dosłownie oznacza „gorącą wymianę”, czyli podłączenie lub wypięcie komponentów sprzętowych takich jak wentylator, dodatkowy dysk twardy podczas pracy systemu. Podczas tego typu wymiany podmieniane są elementy, które aktualnie nie są używane przez programy. Możliwość zmiany kodu programu bez konieczności przerywania jego działania również określana jest mianem „hot swapping”.

Termin „hotfix” oznacza aktualizację programu, która służy do usunięcia błędu w aplikacji. Dzięki poprawce „hotfix” naprawiane są istniejące błędy programów, które uchodzą za niezwykle poważne i muszą być niezwłocznie usunięte. „Hotfix” nie dostarcza żadnych dodatkowych funkcji dla aplikacji. Poprawki „hotfix” nie powinny być jednak instalowane bez zastanowienia, lecz tylko w przypadku, gdy u użytkownika wystąpi dany błąd lub producent oprogramowania wyraźnie zaleci skorzystanie z poprawki. Niektóre programy instalują tego typu poprawki automatycznie, jeśli tylko są one dostępne do pobrania.´

Mianem „hotlist”, co tłumaczy się jako gorąca lista, określana jest lista linków, dostępnych na stronie internetowej. Listy te układane są najczęściej przez administratorów stron tematycznie, w sposób łatwy do ogarnięcia wzrokiem. Hotlisty zawierają najczęściej linki, które zdaniem autora mogą interesować potencjalnego czytelnika. Prawidłowe linkowanie wymaga częstego sprawdzania działania odnośników, aby uniknąć tak zwanych „martwych linków”, czyli tak zwanych dead links.

Hotspot jest to bezprzewodowy i otwarty dla każdego punkt dostępu do Internetu. Niektóre z hotspotów są dostępne bezpłatnie, na przykład w miejscach publicznych jak kawiarnie czy biblioteki. Inne mogą być udostępnione po uiszczeniu przez użytkownika drobnej opłaty. Obecnie hotele, restauracje czy lotniska dbają o to, aby goście mogli na swoich urządzeniach mobilnych uzyskać w dowolnym momencie dostęp do Internetu. Dostęp do hotspotu zapewniają na przykład telefony komórkowe, smartfony, laptopy, PDA, które korzystają z odpowiedniej technologii. Idea hotspotów jest realizowana przy użyciu tak zwanych „punktów dostępu WLAN” oraz routerów, dzięki którym użytkownik może przez WLAN podłączyć się do sieci. Tworzone są także systemy pre-paid, w których użytkownik może uzyskać środki na czasowe korzystanie z określonych hotspotów.

Housing serwerów, albo inaczej kolokacja, to usługa, w której dostawca internetowy podłącza serwer klienta w swoim centrum obliczeniowym. Housing pozwala dostawcom internetowym zamontować we własnej serwerowni otrzymamy od klienta sprzęt bez konieczności przechowywania go w oddzielnych pomieszczeniach. Kolokacja ma dla klienta wiele zalet. Dostawcy Internetu zazwyczaj używają kabli światłowodowych, które umożliwiają szybki transfer danych i zazwyczaj zużywają mniej prądu. Serwerownie są też zazwyczaj chronione alarmami, są monitorowane oraz klimatyzowane, a także zabezpieczane przed przepięciami prądu oraz przypadkową utratą danych.

HSCSD jest skrótem nazwy High Speed Circuit Switched DATA” i oznacza standard transmisji danych, w którym poprzez powiązanie wielu kanałów można uzyskać wysoką szybkość transferu, wynoszącą aż 115,2 kilobitów na sekundę. Dzięki HSCSD dane mogą być przesyłane zarówno w sposób widoczny, jak i niewidoczny. Transparentna transmisja danych umożliwia przesyłani jednolitego strumienia danych, który zapewnia bezbłędną transmisję niezbędną do przeniesienia na przykład danych wideo.

HSDPA jest skrótem angielskiej nazwy „High Speed Downlink Packet Access” i oznacza sposób transmisji danych, który został opracowany przez 3rd Generation Partnership Project dla standardu sieci komórkowych UMTS. Standard transmisji danych HSDPA umożliwia przesyłanie danych z prędkością podobną jak w DSL, czyli co najmniej 3,6 megabitów na sekundę do 7,2 na sekundę i jest oferowany przez największe sieci komórkowe w Niemczech oraz Austrii. Teoretycznie prędkość transferu danych mogłaby osiągnąć aż 13,98 megabitów na sekundę, ale w praktyce wciąż nie udało się przesłać danych z taką prędkością.

HTML, czyli tak zwany hipertekst, jest skrótem nazwy „Hypertext Markup Language” i służy jako język znaczników umożliwiający nadanie tekstowi, linkom oraz innym danym takim jak wideo, dźwięk, PDF konkretnej struktury wewnątrz strony internetowej. Dokumenty HTML określają podstawową strukturę strony internetowej oraz zawierają poza treściami wyświetlanymi na stronie także dodatkowe informacje w postaci metadanych. HTML jest rozwijany przez World Wide Web Consortium (W3C).

„Hypertext Transfer Protocol”, czyli w skrócie HTTP jest nazwą protokołu transmisji danych w obrębie sieci. Protokół jest wykorzystywany głównie do wyświetlania stron internatowych w przeglądarkach internetowych i należy do warstwy aplikacji modelu sieciowego. HTTP nie ogranicza się wyłącznie do przedstawienia zawartości HTML, ale używany jest również do wymiany dowolnych danych. HTTP służy również jako protokół transportowy w komunikacji TCP.

„Hypertext Transfer Protocol Secure”, czyli w skrócie HTTPS jest sposobem bezpiecznego przesyłania danych w Internecie. HTTPS wykorzystywany jest przez sklepy internetowe, banki oraz inne strony, w których pojawiają się dane wrażliwe, przy których udostępnianiu należy zapewnić klientowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa. HTTPS uchodzi jako zabezpieczony przez podsłuchem, ponieważ pomiędzy TCP oraz HTTP dołączono dodatkowe zabezpieczenia. HTTPS szyfruje wszystkie dane, zarówno hasła, kody PIN, TAN i tak dalej, które są umieszczane na stronie, dzięki czemu nie mogę one zostać odczytane przy próbie ataku. Mimo to w roku 2014 został odnaleziony bug w OpenSSL, czyli błąd Heartbleed, który umożliwiał odczytanie połączeń HTTPS.

Hurd, a właściwie GNU Hurd jest systemem operacyjnym napisanym w języku oprogramowania C oraz Assembler, który ma w podstawie mikrojądro. GNU Hurd daje możliwość implementacji między innymi protokołu sieciowego oraz systemu danych. Główną cechą GNU Hurd jest możliwość uruchamiania pojedynczych komponentów systemu jako samodzielnych procesów. Jego największa zaleta polega na tym, że w przypadku awarii pojedynczych procesów, nie następuje awaria jądra.