a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   f

F-Secure jest fińskim usługodawcą IT oraz dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Firma F-Secuer została założona w 1988 roku i ma swoją siedzibę w Helsinkach. Dirma rozwinęła sieć licznych międzynarodowych oddziałów, które wyspecjalizowały się przede wszystkim w rozwoju programów antywirusowych. F-Secure zalicza się do pionierów złożonych aplikacji do skanowania wirusów.

Opracowany w 2004 roku na Uniwersytecie Harvarda przez Marka Zuckerberga jako narzędzie do komunikacji wewnętrznej, Facebook stał się obecnie jedną z największych sieci społecznościowych. Użytkownicy mogą tworzyć indywidualne profile, przesyłać zdjęcia i filmy, dyskutować, tworzyć własne strony informacyjne lub po prostu rozmawiać.

Mianem „Failover” (z ang. awaryjny), określa się niezaplanowane przepięcie pomiędzy usługami sieciowymi lub serwerami. Na wypadek awarii jeden z serwerów zawsze jest aktywny i w razie problemów może zostać wykorzystany. Dzięki temu sposobowi zabezpieczania ważne dane nie są tracone na skutek awarii. Drugi system przejmuje podczas nieprzewidzianych usterek odpowiedzialność za zadanie serwera, który uległ awarii. Kierując się tą zasadą, należy połączyć ze sobą co najmniej dwa komputery, wówczas można też mówić o klastrze pracy awaryjnej (ang. Failover-cluster), w którym aktywny system podstawowy w przypadku awarii jest zastępowany pasywnym systemem zapasowym

Pojęcie „Failure” (z ang. niepowodzenie) oznacza awarie różnych systemów technicznych. Za pomocą FIT-Rate (Failure in Time-Rate) można określić tak zwaną stopę awarii (liczba awarii na godzinę) w dokładnych wartościach liczbowych. Obliczanie liczby awarii jest przydatne do produkcji oraz rozwijania statystycznej oceny urządzeń technicznych i elektronicznych, jak również do skuteczniejszego rozwiązywania problemów zarówno sprzętowych, jak i programistycznych.

Tak zwany „fake” (z ang. falsyfikat, podróbka) jest określeniem sytuacji, w której coś nieprawdziwego uchodzi za prawdziwe. „Fake” to może być na przykład sfałszowany numer telefonu albo nieprawdziwy adres e-mail, dzięki którym na różnych forach internetowych, giełdach kontaktów, chatach, portalach społecznościach podawana jest przez użytkowników fałszywa tożsamość. Tego typu działanie często służy do tego, aby szkodzić innym użytkownikom lub zachować anonimowość w dyskusji nad kontrowersyjnymi tematami. „Fake” używany jest często także do fałszowania opinii użytkowników oraz ich ocen.

Fake news lub fałszywe doniesienia – bezpośrednie tłumaczenie bardzo dobrze pasuje do znaczenia. Chodzi o wiadomości, których zawartość prawdy jest zerowa, ale które są umieszczane w świecie (głównie cyfrowym) jako manipulacyjne twierdzenie.

Szczególnie dostawcy sieci społecznościowych popadli w niełaskę, ponieważ w obiegu jest zbyt wiele fake newsów, a ich twórcy często nie są pociągani do odpowiedzialności, ponieważ istnieje szara strefa pomiędzy prawnie chronionym wyrażaniem opinii a nieprawdziwymi twierdzeniami.

Fake newsy pomogły również wpłynąć na decyzje w ostatnich dużych kampaniach wyborczych na całym świecie. Co więcej, termin ten jest obecnie używany również w odniesieniu do wzajemnych obelg pomiędzy grupami interesu: Jedna strona oskarża drugą o współpracę z fake newsami.

Faks-modem jest rodzajem modemu, któru oprócz standardowej funkcjonalności modemu służy także jako faks. Faks-modem może zarówno wysyłać, jak i odbierać faksy, a także umożliwia standardowe połączenia telefoniczne. Urządzenie pozwala na wykorzystanie komputera jako odbiorcy i nadawcy faksów. Zazwyczaj tego typu modemy osiągają prędkość transferu 14000 bitów na sekundę.

FAQ jest skrótem angielskiego wyrażenia „Frequently Asked Questions”, które tłumaczy się jako „najczęściej zadawane pytania”. FAQ składa się z wyliczenia najczęściej zadawanych pytań oraz pasujących do nich odpowiedzi. „Lista najczęściej zadawanych pytań” zazwyczaj znajduje się na stronach internetowych i służy wyjaśnieniu klientom działania produktów lub usług, które w rzeczywistości sprawiają im szczególne problemy, lub o które klienci często pytają.

Pojęcie „faradyczny” pochodzi z obszaru slangu hackerskiego i wywodzi się od nazwiska fizyka, Michalea Faraday’a, którego główną dziedziną zainteresowania była elektryczność. Mianem „faradycznego” określa także coś, co wywołuje albo doprowadza do „elektryzujących” trendów, które często można zauważyć podczas wprowadzania na rynek nowych gier komputerowych. Przykładowo: użytkownik jest informowany o pojawianiu się nowej, modnej gry, w którą będzie potem grał wraz z kręgiem znajomych przez kilka tygodniu. W takiej sytuacji mówi się często o „akcji faradycznej”.

FAST jest skrótem nazwy brytyjskiej organizacji Federation Against Software Theft, której głównym zadaniem jest udaremnianie w kradzieży oprogramowania. Aby zrealizować postawione sobie cele, organizacja walczy od czasów jej założenie w roku 1994 o poprawę kontroli oraz ścigania naruszeń prac autorskich producentów oprogramowania.

Fastpath jest specjalną opcją, która poprzez wyłączenie odpowiedniej funkcji umożliwia wysyłanie danych bez przeplotu, przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień w połączeniach. Dzięki „fastpath” można na przykład poprawić jakość rozmów i połączeń głosowych prowadzonych przez Internet. Także czas reakcji w grach on-line dzięki tej technologii może być skutecznie skrócony. „Fastpath” zwiększa też prędkość transmisji danych oraz obniża ilość błędów.

Pojęcie FAT jest skrótem angielskiej nazwy „File Allocation Tabele” (tabela alokacji plików) i oznacza system plików opracowany przez firmę Microsoft. FAT składa się z różnych obszarów (sektor rozruchowy, sektor rezerwowy, FAT, katalog główny, obszar danych), a struktury danych dostosowane są do poszczególnych wariantów FAT. Tablica alokacji plików zarządzana jest przez system operacyjny i zawiera wszystkie informacje odnośnie podziału treści na dysku twardym komputera. Głównym zadaniem FAT jest ustalenie, w jaki sposób pliki i katalogi zostały rozmieszczone na nośnikach, ile zajmują przestrzeni i ile jeszcze miejsca pozostało do dyspozycji użytkownika.

FAT jest skrótem wyrażenie „File Allocation Table”, które tłumaczy się jako tabela alokacji plików. FAT jest specjalnym systemem danych, który został opracowany przez firmę Microsoft. FAT 16 jest częścią grupy plików FAT i z reguły używany jest w wymiennych nośnikach danych, na których do użytku dostępne są maksymalnie 4 GB.

„Gruby klient” to pojęcie z zakresu informatyki i oznacza specjalnego klienta, który jest w stanie rozwiązywać problemy oraz przetwarzać na kliencie dane lokalne. Gruby klient opiera się na sprzęcie, interfejsie programowania oraz warstwie abstrakcji sprzętowej (ang. hardware abstraction layer). Gruby klient z reguły udostępnia użytkownikowi także interfejs graficzny. Bardziej rozwiniętym wariantem „grubego klienta” jest tak zwany „bogaty klient” (ang. Rich Client), który ma większe możliwości rozwiązywania potencjalnych problemów.

Favikona, czyli ikonka ulubionych, jest symbolem, ikoną albo logiem o wielkości 16 x 16 lub 32 x 32 piksela, który pozwala jednoznacznie oznakować lub identyfikować strony WWW. Dzięki ikonom ulubionych użytkownik może w przeglądarce szybko i jednoznacznie przyporządkować adresy do określonych firm. Favicony mogą być również wyświetlane w otwartych kartach przeglądarki, na listach ulubionych zakładek, ale także jako skróty na pulpicie. Ikony ulubionych oznaczone są formatem .ico i mogę być przez specjalne programy łatwo konwertowane na GIFy.

Przymiotnik „ulubiony” odnosi się do linków, odnośników, czy plików na stronach WWW, które zostały dodane do zakładek. Ten, kto często odwiedza określone strony internetowe i nie chce nieustannie wpisywać całych adresów, może te witryny dodać do tzw. ulubionych, aby w ten sposób uzyskiwac szybki dostęp do tych treści. Interesujące linki czy regularnie odwiedzane witryny użytkownik może uporządkować przy pomocy menadżera zakładek i zoptymalizować pod kątem szybkiego dostępu. Ponadto ulubione mogą zostać pogrupowane w katalogi, którym można samodzielnie nadać nazwy.

FDDI jest skrótem wyrażenia „Fiber Distributed DATA Interface” i odnosi się do lokalnej struktury sieciowej. Standard FDDI został opracowany pod koniec lat 80., a w roku 1994 został rozszerzony i zastąpił starszy 10-Mbit Ethernet. FDDI cechuje duży zasięg oraz szczególnie niska awaryjność, w praktyce FDDI jest więc często używany jako centralny szkielet (ang. Backbone).

Angielski termin „feature” oznacza atrybut, cechę, właściwość, która określa funkcjonalność lub zakres możliwości działania programu lub sprzętu. „Feature” określa zarówno pojedynczą właściwość, jak i większą liczbę funkcji. Im więcej dostępnych właściwości, tym większe możliwości danego sprzętu lub oprogramowania. Dodatkowe funkcje często są uzupełnieniem pakietu podstawowego programu i poszerzają możliwości aplikacji w zależności od potrzeb użytkownika.

Pojęcie „feed” (newsfeed) oznacza elektroniczny serwis informacyjny, który czytelnik może bezpłatnie abonować a następnie czytać za pomocą czytników, programów pocztowych albo przeglądarki internetowej. Użytkownicy mogą wybierać w Internecie z ogromnej liczby dostępnych kanałów internetowych i dokonywać określonych wyborów w zależności od osobistych potrzeb i zainteresowań. Istnieje także funkcja, dzięki której wszystkie wybrane treści mogą być dostarczane regularnie w jednym pakiecie.

Nasz feed to naprzyklad: https://slownik-komputerowy.pl/feed

Feedback (z ang. reakcja, odpowiedź), jest rodzaje informacji zwrotnej, którą utrzymuje użytkownik w odpowiedzi na swoje działanie. Informacje zwrotne można wymieniać zarówno w mowie, jak i na piśmie. Na stronach internetowych feedback jest często udostępniany użytkownikom w postaci formularza, na którym znajdują się pytania i pola wyrażania opinii, służące działom poprawy jakości w procesie rozwoju produktu oraz ulepszenia oferowanych usług. Podczas tworzenia nowych stron internetowych także wykorzystywane są informacje zwrotne, na bazie których wprowadzane są do projektu korekty.

Pojęcie „światłowód” określa rodzaj włókna szklanego i jest częścią składową kabla światłowodowego, który wykorzystuje się jako medium transmisyjne połączeń szerokopasmowych. Włókno szklane zbudowane jest z rdzenia (Siliciumdioxid) i płaszcza ochronnego. Rdzeń włókna szklanego służy do przekazywania sygnału. Płaszcz ochronny, dzięki swojej niskiej zdolność skupiające, może odbijać sygnały i przekazywać je do wnętrza kabla tak, aby możliwe było prawidłowe rozchodzenie się światła wewnątrz przewodu. Włókno szklane jest stosowane głownie na długich dystansach w transmisji dużej ilości danych, wymagającej wysokiej przepustowości. Obecne kable światłowodowe stosowane są w niemal wszystkich sieciach transmisji danych.

Mianem „File Locking” określa się specjalną metodę blokowania danych, która ma je chronić przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Dzięki blokowaniu danych można otrzymać pewność, że w czasie rzeczywistym tylko jeden użytkownik uzyskuje dostęp do informacji, co pozwala na uniknięcie niepożądanych kolizji. Metoda blokowania plików jest dostępna zarówno w systemach operacyjnych Windows, jak i MAC i umożliwia osobne zabezpieczenie wszystkich danych komputerowych zwykłą ochroną hasłem.

Serwer plików jest to rodzaj serwera systemu danych albo jego części, która jest udostępniona w danej sieci komputerowej. Z systemu plików może korzystać więcej użytkowników, ale tylko takich, którym zapewniono dostęp do danych. Prawa dostępu oraz kontrola nad nimi sprawowane są przez sam serwer oraz system komputerowy. Na serwerze plików dane mogą zostać umieszczone w sposób przejrzysty dla użytkownika, łatwo także dokonać aktualizacji, dzięki czemu możliwe są do uniknięcia problemy z różnymi wersjami danych. Kolejną z zalet serwera plików jest to, że kilka grup użytkowników ma możliwość jednocześnie pracować z tymi samymi danymi, a tworzenie kopii zapasowych jest proste i szybkie.

Host dla plików to możliwe tłumaczenie dla tej usługi cyfrowej. Dostawca udostępnia warunki techniczne, aby móc publikować pliki w sieci.

Oferta jest bardzo różnorodna – od specjalistycznych serwisów dla filmów (Youtube) po ogólną ofertę plików „hosterów jednego kliknięcia”. Użytkownik przesyła plik za pośrednictwem strony internetowej na serwery dostawcy. Tam dostęp do niego może mieć wcześniej zdefiniowana grupa użytkowników lub wszyscy użytkownicy. Przesyłanie plików jest bezpłatne do określonej wielkości. Bezpłatne jest również ściąganie (downstream) z ograniczoną prędkością. Niektórzy dostawcy tej usługi są podejrzewani o umożliwienie użytkownikom nielegalnego rozpowszechniania treści chronionych prawem autorskim.

Rozszerzenie nazwy (ang. Filename extension) odnosi się do ostatniej części nazwy pliku, która zazwyczaj podawana jest po kropce i automatycznie wstawiana przez komputer. Rozszerzenie nazwy pliku dokładnie określa format danych. Na przykład najprostsze pliki tekstowe oznaczane są za pomocą rozszerzenia .txt. Rozszerzenie może być także określane przy użyciu programów do przechowywania danych. Wiele formatów danych może być otwieranych i opracowywanych przez programy kompatybilne z wybranymi rozszerzeniami. Jeśli zmiana rozszerzenia nazwy pliku nie jest dokonywana automatycznie, lecz robi to użytkownik wpisując samodzielnie rozszerzenie, to zmienione w ten sposób pliki mogą zostać uszkodzone i okazać się bezużyteczne.

Filtr Bozo został nazwany imieniem klauna z programu telewizyjnego i jest specjalnym programem filtrującym Spam. Program Filtr Bozo jest używany przez wiele aplikacji email oraz grup dyskusyjnych, aby filtrować niechciane treści od nadawców. Dzięki zastosowaniu filtra Bozo użytkownik może bardzo efektywnie i prosto obronić swoją skrzynkę odbiorczą przed spamem i niechcianymi treściami. Filtr może być łatwo skonfigurowany i przystosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Firefox jest jedną z najczęściej używanych na świecie przeglądarek internetowych, program zostały opracowany przez Mozilla Foundation. Firefox może być używany na systemach operacyjnych: MAC OS, Windows, Linux. Jako przeglądarka typu open-source oferuje liczne funkcje oraz mnóstwo rozszerzeń, zarówno w postaci add-onów oraz pluginów. Dzięki szerokiej gamie funkcji oraz dodatków użytkownik może dostosować przeglądarkę do swoich osobistych potrzeb.

Firewall, inaczej zapora, jest programem komputerowym, który pozwala na ograniczony dostęp do sieci komputerowej, przez co chroni użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem oraz potencjalnym atakiem. Firewall stale monitoruje bieżące wykorzystanie danych oraz odrzuca niedozwolone ataki z zewnątrz. Reguły, na podstawie których Firewall ogranicza dostęp, mogą być określane zarówno automatycznie, jak i indywidualnie. Zapora dla pulpitu może być samodzielnie zainstalowana w systemie operacyjnym, natomiast firewall zewnętrzny pracuje na osobnym urządzeniu, które może łączyć ze sobą wiele sieci. Przy zaporze zewnętrznej można uniknąć nieautoryzowanego dostępu do wszystkich połączonych sieci.

Firewire jest magistralą szeregową, którą pierwotnie została opracowana przez firmę Apple, a obecnie jest produkowana i sprzedawana przez wielu producentów. Interfejs Firewire jest w rzeczywistości najszybszym sposobem transmisji danych pomiędzy komputerem a urządzeniami zewnętrznymi. Firewire jest też wykorzystywany do przesyłania obrazów oraz wideo, a także do przyłączania nagrywarek płyt DVD oraz dysków twardych.

FIRST jest skrótem nazwy „Forum of Incident Response and Security Teams”, czyli współpracy pomiędzy agendami organizacji międzynarodowych, które są odpowiedzialne za systemy bezpieczeństwa, transmisję danych oraz sieci komputerowe. Do głównych zadań, jakie realizuje FIRST, należy promowanie i koordynacja prac każdego z zespołów oraz informowanie o istotnych zagadnieniach związanych bezpieczeństwem. Ponadto FIRST oferuje także doradztwo oraz bezpośrednią pomoc w problemach bezpieczeństwa.

Pamięć podręczna pierwszego poziomu jest zlokalizowana we wnętrzu pamięci procesora i jest odpowiedzialna za buforowanie danych, dzięki czemu można poprawić wydajność pracy nawet przy małych ilościach dostępnej pamięci. Pamięć podręczna pierwszego poziomu jest zazwyczaj dość mała i przeznaczona wyłącznie na zapisywanie najczęściej wykorzystywanych danych oraz poleceń, ma to na celu zmniejszenie liczby dostępów do pamięci. Cały proces pozwala zmniejszyć opóźnienia w transmisji danych oraz optymalizuje wykorzystywanie procesora.

Tak zwana „kłótnia internetowa” określa komunikację pomiędzy użytkownikami chatów lub grup dyskusyjnych, w której pojawiają się głównie przekleństwa oraz zniewagi. Określenie odnosi się także do bezsensownych komentarzy lub obraźliwych wiadomości e-mail. Obrażanie innych użytkowników oraz nierzeczowe komentarze także określa się mianem „Flame” (ang. płomień) oraz „Flaming” (ang. podpalanie). Tego typu zachowania są niemile widziane w przestrzeni Internetu i jeśli kłótnia internetowa zostanie dostrzeżona przez moderatora, zamieszani w nią użytkownicy są często wyrzucani. Także w branży gier komputerowych występują często tego typu kłótnie, choć zazwyczaj mają charakter humorystyczny i często odbywają się w specjalnie przeznaczonych do tego wątkach.

Terminem „Flamebait” określa się prowokacyjną wiadomość, która została wysłana pomiędzy użytkownikami czatu lub forum internetowego. Celem takiej wiadomości jest wprowadzenie do dyskusji nieodpowiedniego lub obraźliwego komentarza, który nie odnosi się do omawianego problemu, ale ma stanowić przyczynek do kłótni. Ten sposób komunikacji nazywany jest czasami „Flame war” (ang. kłótnia internetowa), można go dostrzec także w branży gier komputerowych

„Rodzina Flappy Birds” (opublikowani po raz raz pierwszy 1 sierpnia 2014 roku) jest kontynuacją gry Flappy Bird, która została wymyślona przez Dong Nguyen. Zasady gry pozostały bez zmian, chodzi o sterowaniem ptakiem, który ma bezpiecznie pokonać tor przeszkód zbudowany z rur. Nowością jest wprowadzenie opcji gry wieloosobowej oraz wirtualnych przeciwników. Aktualnie gra jest bezpłatna, ale dostępna tylko dla posiadaczy Amazon Fire TV.

„Flash” jest to oprogramowanie, które umożliwia odtwarzanie multimedialnych i interaktywnych aplikacji. „Flash” przetwarza różne typy grafiki, wideo, dźwięki i pozwala jest połączyć w jedną animację. Program zapisuje utworzone animacje w formacie SWF, który może być odtworzony przy użyciu programu „Flash Player”. Technologię „Flash” można znaleźć na wielu stronach internetowych.

Co porusza tysiące ludzi, którzy nigdy wcześniej się nie spotkali, aby w tym samym miejscu i w tym samym czasie podejmuję wspólne działanie? To właśnie „flashmob”. W Wikipedii znajduje się informacja, że prekursorem flashmobów jest projekt holenderskiego artysty, Williego Spoora, który zaczął działalność pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Spoor przy pomocy ulotek oraz za pośrednictwem telefonu zaprosił aktorów do prób oraz publicznego odegrania sztuki w strefie dla pieszych. Współcześnie funkcje telefonów i ulotek przejęły portale społecznościowe. Flashmob bierze swój początek oraz koniec pozornie z niczego. Osoby niewtajemniczone często nie mogą zrozumieć sensu akcji. Flashmob polega głównie na wspólnym, z reguły pokojowym działaniu. Inicjator akcji realizuje idee artystyczne, rzadko polityczne i inscenizuje przy tym swojego rodzaju performance, występując w roli protagonisty kieruje występem pozornie niezorganizowanej grupy. Prawdziwe flashmoby trwają zazwyczaj krótko. Często po 5 lub mniej minutach jest już po wszystkim. Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w przypadku „niechcianych” flashmobów, które zostały zorganizowane poprzez zaproszenia w stylu: „dziś mam urodziny, zapraszam wszystkich na imprezę”. Zaproszenie, które pierwotnie były przeznaczone tylko dla grona przyjaciół, bywają upubliczniane i gromadzą duże grupy zainteresowanych. W przeszłości zdarzały się podczas tego typu wydarzeń przypadki niszczenia mienia oraz zgłaszali się ranni. W takich sytuacjach policja jest zmuszona do interwencji i – ostatecznie – ustawodawcy powinni zastanowić się, w jaki sposób ukarać i obarczyć odpowiedzialności inicjatorów tego typu zajść, tym bardziej, że chęć udziału w podobnych akcjach jest zadziwiająca.

Mianem „Flatrate” określa się zryczałtowaną opłatę, która musi być uiszczona za korzystanie z Internetu lub telefonu. Dzięki zryczałtowanej opłacie za Internet użytkownik może surfować po sieci bez ograniczeń, korzystanie z usług telekomunikacyjnych zależne jest od umowy, które mogą ograniczać czas trwania rozmów telefonicznych. Zryczałtowane stawki oferowane są przez wielu usługodawców zarówno w telefonii stacjonarnej, jak i połączeń do sieci komórkowych.owych.

Pojęcie „Floppy” (lub Floppy-disk) oznacza dyskietkę, która do zapisu oraz odczytu danych wykorzystuje nośnik magnetyczny, który wykonany się z pokrytego tlenkiem żelaza elastycznego tworzywa sztucznego. Dyskietkę zabezpiecza warstwa ochronna, także wykonana tworzywa sztucznego. Pojemność dyskietki jest mocno ograniczona, dlatego ten typ nośnika danych właściwie nie jest już współcześnie wykorzystywany, zastąpiły go płyty CD, DVD, czy klipsy USB. W nowoczesnych komputerach zrezygnowano także z montowania napędu dyskietek i zastąpiono do innymi napędami (np. CD czy nagrywarką).

FLOPS jest skrótem wyrażenia „Floating Point Operations Per Second” (liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) i służy jako miara szybkości procesora oraz mocy obliczeniowej w określaniu wydajności komputera. FLOPS podaje maksymalną liczbę wykonanych operacji (dodawanie lub mnożenie), które mogą być wykonane w czasie jednej sekundy. FLOPS może określać nie tylko szybkość procesora, ale także ogólną zdolność obliczeniową (BUS., Compiler, stacja robocza) komputer.

FOC jest skrótem terminu „Fiber Optic Cabel”, czyli angielskiej nazwy kabla światłowodowego. Światłowód składa się z jądra wykonanego z ditlenku krzemu oraz szklanej otoczki. Kable światłowodowe uźywane są do przesyłania w wysokiej przepustowości danych, szczególnie w komunikacji na dużych odległościach. Kabli światłowodowych powszenia używa się do transmisji danych w sieciach komputerowych.

Twitter ma funkcję „follow”: jeśli aktywujesz ją dla danej strony, w przyszłości będą wyświetlane wszystkie najnowsze tweety z tej strony. Podobna funkcja dostępna jest również na Facebooku. Nazywa się to „subskrypcja” i pozwala zobaczyć nowe treści od osób i stron, których nie jesteś znajomym lub nie śledzisz. Dzięki temu również osoby publiczne mogą połączyć swój prywatny profil i fan page. Mogą wtedy określić, które treści są dostępne dla wszystkich, a które tylko dla faktycznych znajomych.

Kolokwialnie jednak „śledzenie” lub „subskrybowanie” odnosi się do wszystkiego, co powoduje, że nowe treści na stronie pojawiają się w naszym własnym newsfeedzie, w tym po prostu polubienie strony.

„Font” (łac. źródło) jest to multimedialny zestaw czcionek komputerowych, o określonych cechach typograficznych. Zasadniczo rozróżnia się dwa typy fontów: 1) fonty rastrowe, w których litery są ściśle określone jako obraz 2) fonty wektorowe (Outline-Font), w których kształty litery są przedstawiane za pomocą wektorów i odpowiednio skalowane. Oprócz standardowych czcionek systemowych znaków jest mnóstwo różnorakich fontów, które mogą być wykorzystane podczas tworzenia tekstów.

Format oznacza format danych i służy do definiowania różnych rodzajów plików. Format danych może być automatycznie określany na podstawie nazwy pliku, jego treści, albo metadanych. Różne formaty plików są określane zarówno przez producentów oprogramowania, jak i poprzez specjalne gremia, które są odpowiedzialne za ich definiowanie i standaryzację. Formaty danych, które określane są przez producentów oprogramowania, nazywane są także formatami własnościowymi.


Dzięki rozszerzeniu nazwy pliku możemy zorientować się z jakim konkretnie formatem pliku w systemie Windows mamy do czynienia. Rozszerzenie pliku .jpg jest znajomym rozszerzeniem dla programów graficznych i pliki o takim rozszerzeniu bedą automatycznie otwierane przez programy tego typu, natomiast plik o rozszerzeniu .doc zawierający sformatowany tekst, zostanie otwarty przez program do obróbki tekstu.

Formatowanie jest nazwą procesu, podczas którego nośnik danych przygotowywany jest do ich zapisu i odczytu. Format nośnika danych umożliwia trwałe usunięcie wszystkich zapisanych informacji oraz wewnętrzny podział nośnika, dzięki któremu zapis nowych informacji odbędzie się sprawniej, formatowanie zmniejsza także ryzyko błędu podczas zapisu nowej porcji danych. Obok formatowania występuje także defragmentacja, dzięki której można uporządkować wszystkie dane na nośniku oraz partycjonowanie, czyli tworzenie w obrębie danego nośnika osobnych przestrzeni do gromadzenia danych. Pojęcie „formatowania” pojawia się także w kontekście pracy z plikami tekstowymi, wówczas oznacza nadanie tekstowi określonych cech, takich jak kolor czcionki, wielkość, wyrównanie etc.

Formularz jest to dokument z wyznaczonymi do wypełnienia miejscami. Dzięki formularzom duże ilości informacji takich jak dane osobowe, adresy, dane kontaktowe itp. mogą zostać w formie elektronicznej lub standardowej, na blankiecie papierowym, zebrane i odpowiednio posortowane. Dzięki formularzom na stronach internetowych zbierane są duże liczby danych użytkowników, a podobne przypadki są przetwarzane i standaryzowane, co usprawnia i optymalizuje wszelkie procesy biznesowe oraz transakcje, gdyż zminimalizowany jest czas pisania oraz ewentualnej korekty. Dane użytkownika na formularzach elektronicznych mogą być uzupełniane na polach tekstowych albo za pomocą okienek wyboru.

Forum jest rodzajem portalu internetowego, na którym użytkownicy mogą wymieniać między sobąinformacje na różnorodne tematy. Fora są formą wirtualnej wymiany myśli na konkretne tematy, ale także służą do archiwizacji informacji. Z reguły fora są uporządkowane tematycznie, aby użytkownik mógł z łatwością znaleźć odpowiedni wątek i umieścić w nim swoją wypowiedź lub przeczytać odpowiedzi innych. Wszystkie wpisy najczęściej kontrolowane są przez moderatora, który na mocy regulaminu danego forum może usunąć niechciany post.

Wywodzące się z języka angielskiego pojęcie „Forwarding” (fang. Forward – naprzód) oznacza przekazywanie bądź przekierowywanie wiadomości e-mail. Natomiast tak zwany port przekierowania (ang. Port Forwarding) jest procesem, w którym połączenie przychodzące może być przekazywane do innego komputera. Tego typu przekierowanie służy między innymi do poprawy bezpieczeństwa podczas transferu danych oraz informacji wrażliwych. Standard transmisji POP3 może być, na przykład, zabezpieczony przez kanał SHH.

FQDN jest skrótem wyrażenia „Fully Qualified Domain Name” (pełna, jednoznaczna nazwa domenowa) i określa nazwę hosta, który jest uzupełniony o nazwę domeny lub numer IP komputera. FQDN jest częścią składową ULRP (zob. WWW – www.slownik-komputerowy.pl)+C25. Dzięki FQDN komputer może być jednoznacznie zidentyfikowany i wykorzystany do utworzenia połączenia z siecią.

Frame, czyli z angielskiego rama, jest częścią strony HTLM, dokładnie są to znaczniki, wewnątrz których mogą zostać umieszczane kolejne strony HTML. Zestaw ramek określa się mianem „Frameset”, jest to główna struktura strony HTML. Ramki są wspierane przez wszystkie popularne przeglądarki, jednak do budowy i przeglądania stron internetowych wykorzystywane są coraz to nowe techniki, gdyż ramki mają wiele wad w zakresie użyteczności. Alternatywą jest na przykład technologia „Server Side Includes”, „Cascading, Style Sheets (CSS), czy Ajax.

Pojęcie „Framework” jest używane w różnych kontekstach, między innymi jako określenie struktury oprogramowania, która zapewnia ramy do jego dalszego rozwijania danej aplikacji. Kolejnym znaczeniem słowa „Framework” jest tak zwana biblioteka klas, która stanowi podsumowanie wszystkich metod, klas oraz ram koordynacyjnych, umożliwiających interakcje pomiędzy urządzeniami. Ponadto wyróżnia się także komponenty frameworków, które służą do rozwijania i integracji środowiska oprogramowania. Istnieją także domeny-frameworki. Poza tym mówi się także o framerowkach WWW, które zostały wykorzystywane są specjalnie do rozwoju dynamicznych aplikacji WWW; dalej wyróżnia się ramy testowe, które używane są w dziedzinie zautomatyzowanych testów oprogramowania.

Mianem „Freemail” określa się wszystkie bezpłatne konta e-mail, dzięki którym użytkownik może za darmo wysyłać i odbierać wiadomości elektroczniczne. Obecnie na rynku jest wielu usługodawców, którzy oferują bezpłatne skrzynki pocztowe. Freemail jest finansowany zazwyczaj z reklam lub dodatkowych opcji, które udostępniane są użytkownikom za drobną opłatą. Ograniczenia w korzystaniu z poczty typu freemail polegają między innymi na ilości dostępnej dla użytkownika przestrzeni.

Freespace to darmowa przestrzeń internetowa dla prywatnych stron. Jest ona świadczona przez różnych dostawców. W zamian za bezpłatne użytkowanie operatorzy stron głównych muszą jednak często akceptować reklamy na swoich stronach.

Mianem Freeware (z ang. free – wolny, ware – towar) określa się oprogramowanie, które twórcy, a w szczególności autorzy, udostępnili do bezpłatnego użytku. Istnieję jednak tak zwane towary rejestrowane, których bezpłatne wykorzystanie możliwe jest tylko pod warunkiem odpowiedniej rejestracji u twórcy programu. Wyróżnia się także oprogramowanie open-source (oprogramowane w wolnym dostępie), która działa na zasadach freeware, ale dodatkowo użytkownikowi udostępniane są dane licencyjne oraz kod źródłowy. Wielu producentów oferuje swoje programy bezpłatnie, ale tylko użytkownikom domowym, natomiast zastosowanie w przemyśle czy do celów gospodarczych wymaga wykupienia licencji lub dostępu. Podobne definicje i pojęcia: shareware, postware.


Front Side Bus jest to magistrala, która łączy procesor z kontrolerem pamięci. Takt magistrali to natomiast szybkość z jaką dana magistrala działa podawana zazwyczaj w MHz. Połączenie pomiędzy płytą główną, a układem procesora jest zazwyczaj wykonywane w technologii wspólnego systemu, tak że prędkość transferu może być znacznie większa. W związku z tym prędkość transferu podawana jest w tej chwili w GT/s (gigatransfer na sekundę) lub MT/s (Megatransfer na sekundę), a nie jak wcześniej w MHz.

Front Side Bus (FSB) jest specjalnym interfejsem, który zapewnia łączność pomiędzy procesorem oraz mostkiem północnym komputera. Front Side Bus wyznacza także rytm pracy wszystkich połączonych ze sobą komponentów komputera. Wydajność FSB z reguły jest uzależniona od częstotliwości taktowania oraz szerokości konkretnej magistrali. Front Side Bus określa także częstotliwość taktowania procesora, układu pamięci i w ogóle reguluje pracę komputera.

Front-end jest przeciwieństwem Back-end, koba terminy mają w informatyce różne znaczenia. Mianem Front-end może być przykładowo określany graficzny interfejs aplikacji, dostępny dla użytkownika w bazie danych. Termin Front-end dotyczy także jednej z części procesu programowania stron internetowych, która jest wyświetlana i widoczna dla użytkownika w przeglądarce. Front- i back-end są także pojęciami używanymi w kontekście programów komputerowych.

Frontpage jest oprogramowaniem firmy Microsoft, które umożliwia tworzenie, edytowanie oraz publikowanie w języku HTML. Frontpage jako część pakietu Microsoft-Office oferuje edytor WYSIWYG oraz wiele funkcji specjalnych, przydatnych do tworzenia stron WWW. Program można uzupełnić o liczne rozszerzenia (Microsoft Front Page Server Extension), które mogą być zainstalowane bezpośrednio z serwera.

FTP jest skrótem angielskiej nazwy „File Transfer Protokoll”, mianem której określany jest protokół komunikacyjny, odpowiedzialny za transfer danych w sieciach IP. FTP jest używane do przesyłanie danych pomiędzy serwerem a klientem oraz pomiędzy punktami końcowymi. Protokół ponadto jest w stanie tworzyć, usuwać oraz odczytywać katalogi. Do transferu danych FTP wykorzystuje dwa oddzielne połączenia typu TCP. Zasadniczo rozróżnia się dwa sposoby połączenia: FTP aktywne oraz FTP pasywne.

Skrót FTTH powstał z pierwszych liter zwrotu „Fiber To The Home” i jest nazwą techniki, która służy do podciągania przewodów światłowodowych z miejsca, w którym znajduje się centrum obliczeniowe, bezpośrednio do mieszkania abonenta usług telekomunikacyjnych. W ten sposób tworzona jest domowa sieć światłowodowa. Przy zakładaniu FTTH używa się specjalnych, odpornych na zginanie włókien, które są na tyle sztywne, że mogą być położone także na kanałach albo rurach.