a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   t

Skrót „”tab”” może oznaczać:
• pomoc w sortowaniu i nawigacji kartami w przeglądarce (zobacz karta)
• skrót słowa „”tabela””
• dla oznaczenia klawisza tabulacji

Tabela jest to przejrzyste, graficzne przedstawienie danych, takich jak tekst, liczby, obrazy i tym podobne. Treści umieszczone są w tabeli w tak zwanych komórkach, które składają się na ułożone poziomo wiersze oraz pionowe kolumny. Przydatne/powiązane definicje/linki: Exel, Heatmap

Tabela przestawna jest to rodzaj tabeli, której elementy można na różne sposoby przestawiać i ze sobą zestawiać. Podczas pracy z tabelą dane wejściowe nie zmieniają się, lecz pojawiają się w różnej postaci w skompresowanej formie. Tabele przestawne cechuje bardzo mała utrata informacji, duże ilości danych przedstawiane są w sposób jasny i przejrzysty, a ich ocena jest znacznie łatwiejsza niż w przypadku standardowych arkuszy kalkulacyjnych.

Tablet jest to przenośny, podręczny komputer wyposażony ekran dotykowy, za pomocą którego urządzenie jest obsługiwane. Wprowadzenie danych odbywa się przy użyciu rysika lub palca. Pisanie tekstów na tablecie odbywa się przy użyciu wirtualnej klawiatury, która wyświetlana jest na urządzeniu. Do najpopularniejszych tabletów należą urządzenia firmy Apple oraz Samsung, jednak na rynku dostępnych jest wiele urządzeń różnych producentów. Istnieją także tablety wyposażone w dodatkową fizyczną klawiaturę, nazywane są jednak tabletami hybrydowymi. Coraz bardziej popularne są tak zwane urządzenia 2 w 1, których ekran po odłączeniu od fizycznej klawiatury może służyć jako tablet.

Termin angielski to Array. Array zazwyczaj tłumaczy kolejność montażu i stanowi strukturę danych w dziedzinie informatyki. Dzięki standardowej tablicy pewne dane, które odnoszą się do innego typu danych, możemy zapisać w pamięci komputera. Potem możemy bardzo łatwo i szybko uzyskać te dane za pomocą wskaźnika danych. Standardowa tablica wykorzystuje tylko indeks, w którym zawarte dane są całkowite.

Tabulator używany jest w edytorach tekstowych do tego, aby określić położenie znajdujących się w dokumencie elementów, nadać mu odpowiednią strukturę oraz wygląd. Tabulator pozwala zaoszczędzić czas na formatowaniu listy czy tabeli. W każdym tekście można osadzić tabulator, a następnie usunąć go z dokumentu. Kursor samoczynnie ustawia się w miejscu, w którym został oznaczony tabulator, dzięki czemu tekst automatycznie może rozpoczynać się w środku dokumentu, z jego lewej lub prawej strony. Dzięki korzystaniu z tabulatorów można znacznie szybciej uzyskać pożądany layout, bez potrzeby ręcznego dopasowywania pozycji każdego z wierszy. Stworzony przy użyciu tej metody szablon można zapisać i wykorzystać do pracy z nowymi dokumentami tekstowymi. W momencie, w którym tabulatory nie są już dłużej potrzebne, można je łatwo usunąć lub osadzić na nowo.

TAE, czyli tak zwany „Telekommunikations-Anschluss-Einheit” jest to niemiecki standard wtyczki telekomunikacyjnej, składający się z systemu gniazd i wtyczek, które pozwalają na podłączenie urządzeń takich jak telefon, modem czy fax do sieci telefonicznej.

Taśma dziurkowana jest to specjalny nośnik danych wykonany z tworzywa sztucznego bądź papieru lub innych materiałów. Na tej taśmie informacje są przechowywane w postaci dziurek. Technika pojawiła się w użyciu już w 18. wieku, służyła wówczas do kontroli krosien, natomiast później wykorzystano ją do transmisji danych w telegrafach. Dzisiaj taśmy dziurkowane wykorzystywane są jako nośniki danych, służące w sterowaniu maszynami oraz w dalekopisach. Aby zapisać na taśmie konkretne informacje należy użyć specjalnego urządzenia tłoczącego, niektóre modele są w stanie wytłoczyć do 150 znaków na sekundę. Taśmy dziurkowane są odczytywane na różne sposoby, elektronicznie, mechanicznie, optycznie, ale także elektrostatycznie.

Taśma magnetyczna zrobiona jest z pokrytego specjalnym materiałem tworzywa sztucznego, na którym możliwe jest ustawienie domeny magnetycznej, czyli po prostu namagnesowanie. Taśmy magnetyczne używane są jako nośnik danych, na przykład w produkcji kaset magnetofonowych, kaset VHS, czy taśm filmowych. Na taśmach mogą być przechowywane zarówno dźwięki, jak i filmy, współcześnie jednak nie używa się już tego typu nośników danych, a sama technologia uchodzi za przestarzałą i trudno znaleźć jej zastosowanie. Obecnie istnieją bardziej wydajne cyfrowe techniki zapisu i utrwalania danych.

Teamspeak jest to program, dzięki któremu użytkownicy mogą ze sobą rozmawiać za pośrednictwem Internetu lub sieci LAN. Użytkownicy łączą się z serwerem i mogą przy użyciu różnych kanałów nawiązywać połączenia z innymi użytkownikami. Teamspeak jest szczególnie popularny wśród graczy gier online, którzy w ten sposób mogą się ze sobą komunikować podczas rozgrywki.

Telefon komórkowy, często nazywany komórką, jest rodzajem aparatu telefonicznego, który można zawsze i wszędzie nosić przy. Urządzenie umożliwia użytkownikowi wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie wiadomości zarówno tekstowych, jak i w formie mówionej. Smartfony, czyli następcy klasycznych telefonów komórkowych, są na tyle inteligentne i technologicznie rozwinięte, że prawie każde zadanie, które musi zostać rozwiązane cyfrowo, jest możliwe do rozwikłania przy tego typu urządzenia. Nawet w przypadku, gdy użytkownik chce zaoszczędzić na pilocie do telewizora, jeśli posiada smartfona nie jest to żaden problem. Wystarczy pobrać oraz zainstalować odpowiednią aplikację, aby w ten sposób wykorzystać telefon. W jakie systemy operacyjne są wyposażane telefony komórkowe? To, jakiego chcemy używać systemu operacyjnego jest zależne od wyboru telefonu. Jednym z systemów jest Android, który został stworzony przez firmę Google. Ten rodzaj systemu jest używany najczęściej, szacuje się, że zostało w niego wyposażonych około 80% urządzeń mobilnych. Rywalem Androida jest system operacyjnym stworzony przez Apple, czyli iOS, do którego należy około 17% udziałów na rynku. Ponadto istnieje jeszcze system Microsoft Windows Mobile, dostępny wyłącznie na urządzeniach produkowanych przez fińską firmę Nokia oraz BlackBerry OS, który zazwyczaj wykorzystywany jest przez przedsiębiorców i klientów korporacyjnych. Do starszych systemów zalicza się między innymi Symbiana czy Maemo. Większość telefonów działa w oparciu o systemy cyfrowe takie jak GSM, UMTS lub inne, dodatkowo nowoczesne urządzenia pozwalają na transmisję danych w sieci oraz łączenie się z WLAN, dzięki czemu użytkownik może swobodnie surfować po Internecie. W Polsce w końcówce roku 2011 działało ponad 50 milionów kart SIM.

Telefonia internetowa umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych przez Internet. Aby móc dzwonić przez Internet niezbędny jest zestaw słuchawkowy, komputer oraz odpowiednie oprogramowanie, na przykład Skype. Połączenia mogą być wykonywane pomiędzy komputerami lub pomiędzy komputerem a siecią stacjonarną. Jeśli rozmówcy nawiązują połączenie między komputerami, jest ono bezpłatne. Rozmowy z abonentami sieci stacjonarnych zazwyczaj są wykonywane w przystępnych stawkach lokalnych.

Pod pojęciem telepracy lub pracy zdalnej rozumiane jest wykonywanie przez pracownika określonych zadań zawodowych w domu lub mieszkaniu, a nie pomieszczeniu udostępnianym przez pracodawcę. W czasie godzin pracy pracownik powinien być połączony z firmą za pomocą telefonu komórkowego, InterNIC, Intercast, czy systemu firmowego. Do zalet pracy zdalnej należą: brak konieczności dojazdu do biura, bardziej przyjazne pracownikowi środowisko pracy, elastyczny czas pracy oraz, co szczególnie ważne dla pracodawcy, zmniejszenie kosztów (lub ich całkowita eliminacja) wynajęcia lokalu. Telepraca posiada też następujące wady: nie wszyscy pracownicy są w stanie zmotywować się do pracy w domu, a kontakty pomiędzy pracownikami redukują się do minimum. Praca zdalna jest jednak taką formą świadczenia pracy, która ma szansę stać się w przyszłości niezwykle popularna. W temacie telepracy warto wspomnieć także o tak zwanych studiach korespondencyjnych, które wymagają od studenta samodzielnej motywacji do nauki w wolnym czasie, w czym przypominają organizację dnia w trakcie pracy zdalnej.

Telnet jest to nazwa protokołu sieciowego, który znajduje szerokie zastosowanie w Internecie. Protokół Telnet umożliwia zorientowaną znakowo wymianę danych, która odbywa się za pośrednictwem połączenia TCP. Telnet pracuje w architekturze klient-serwer. Do protokołu przynależą zarówno funkcje podstawowe, jak i liczne zróżnicowane rozszerzenia. Telnet używany jest wszędzie tam, gdzie komputery obsługiwane są za pomocą urządzeń wejścia i wyjścia, które pozwalają na wprowadzenie tekstu, to ważne, ponieważ nie ma graficznego interfejsu dla tego protokołu. Telnet używany jest także do zapewnienia dostępu do konsoli zewnętrznej, do uruchamiania zapytań do bazy danych oraz obsługi urządzeń przy użyciu pilota.

Terminator służy do zakańczania kabli koncentrycznych, które stosuje się w budowie sieci komputerowych. Terminator ma za zadanie symulować nieskończenie długi przewód, dzięki czemu można uniknąć efektu odbijania sygnału od końca przewodu.

Test penetracyjny jest to specjalny test bezpieczeństwa, dzięki któremu można sprawdzić, w jakim stopniu zastosowane zabezpieczenia chronią sieci komputerowe oraz same komputery przed atakami hackerskimi. Podczas testu sprawdzane są przy użyciu profesjonalnych narzędzi hackerskich wszystkie komponenty systemowe, na których symulowany jest atak. Dzięki testowi penetracyjnemu możliwe jest odkrycie potencjalnych słabości systemu oraz podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, które pozwolą je wyeliminować. Podczas testu rozpoznawane są także ewentualne błędy, które powstają na skutek nieprawidłowej obsługi systemu. Testy penetracyjne są wykonywane przy użyciu narzędzi, które wykorzystują różne wzorce ataków. Im większe zagrożenie zostanie stworzone podczas testu, tym bardziej jest on wiarygodny. Testy penetracyjne wykonywane są przez administratorów systemowych lub badaczy zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, czyli osoby, które powinny mieć doświadczenie pozwalające w przypadku prawdziwego ataku podjąć właściwe środki zaradcze.

Skrót TFT powstał z pierwszych liter angielskiego wyrażenia „thin film transistor”, które oznacza tranzystor cienkowarstwowy, wykorzystywany do tworzenia możliwie dużych obwodów elektrycznych. TFT zostało stworzone w latach 60. ubiegłego wieku w laboratorium RCA. Tranzystory cienkowarstwowe najczęściej wykorzystywane są w branży monitorów, służą do budowy aktywnych kolorowych matryc. Monitory TFT znane są również pod nazwą monitorów ciekłokrystalicznych. Tego typu matryce montowane są także w mobilnych urządzeniach wyjścia bądź terminalach takich jak PDS.

Motywy (z angielskiego themes) są to szablony, które pozwalają na graficzne dopasowanie interfejsu użytkownika (GUI). Motywy najczęściej zawierają w sobie określone tło pulpitu, efekty dźwiękowe oraz efekty graficzne.

Thunderbird jest to działający na zasadach Open Source klient pocztowy Mozilla, który może być również używany jako czytnik newsów. Program jest wspierany przez wszystkie dostępne na rynku systemy operacyjne, na przykład Linux, Windows, OS X oraz inne. Thunderbird jest jednym z najczęściej używanych klientów pocztowych oraz czytników newsów na świecie. Do funkcji klienta Thunderbird należą między innymi filtr spamu, opcja importowania oraz eksportowania wiadomości, kodowanie danych użytkownika, wirtualne foldery oraz automatyczna korekta tekstu. Użytkownik wykorzystując specjalne motywy może dopasować interfejs pod względem wizualnym do własnych potrzeb. Program posiada także wbudowany zestaw narzędzi dla czytnika kanałów RSS, a dzięki opcji szybkiego przeszukiwania maili można szybko odnaleźć konkretne wiadomości. Istnieją różne addony, takie jak filtr reklam Adblock Plus czy inne dodatkowe rozszerzenia, które można łatwo dodać do Thunderbird, poprawiając skuteczność pracy programu oraz poziom bezpieczeństwa w sieci.

Thunderbolt (wcześniejsza nazwa Light Peak) jest to niezwykle szybkie złącze komputerowe, które zostało stworzone przez firmę Intel. Thunderbolt pozwala na transfer danych do 10 gigabajtów na sekundę, a do tego oferowany jest w niezwykle przystępnej oraz cechuje się korzystnym zużyciem energii. Do przesyłania danych używane są miedziane przewody, a nie jak początkowo planował Intel światłowody. Kabel elektryczny Thunderbolt może osiągnąć długość maksymalnie 3 metrów, użycie specjalnego adaptera pozwala na połączenie ze sobą do siedmiu urządzeń.

Angielski termin „timeout” tłumaczony jest jako limit czasu dla danej czynności, po którego upłynięciu wyświetlany jest komunikat o błędzie. Z limitem czasu można spotkać się wówczas, gdy próbujemy wysłać wiadomość e-mail w trakcie drobnej usterki na serwerze, problemów z połączeniem z serwerem bądź przy źle wpisanych ustawieniach. Po upływie określonego czasu klient pocztowy powiadomi nas, że wystąpił problem z połączeniem. Bez ustawionego timeoutu program nieustannie próbowałby wysłać wiadomość oraz nawiązać połączenie, co doprowadziłoby do zawieszenia programu i braku jakiejkolwiek reakcji na polecenia użytkownika. Limit czasu przerywa daną operację, dzięki czemu użytkownik ma kontrole nad programem oraz świadomość błędu, który może spróbować samodzielnie naprawić.

Toolbar jest rodzajem paska narzędzi, który służy do rozszerzenia możliwości programów. Toolbar zazwyczaj daje się ustawić zarówno w widoku poziomym, jak i pionowym. Toolbary są częścią nie tylko programów, ale także przeglądarek internetowych, a na paskach mogą znaleźć się różne dodatkowe informacje oraz często używane funkcje lub narzędzia, do których użytkownik ma ułatwiony i szybki dostęp. Jednym z najpopularniejszych pasków narzędzi jest pasek zadań w systemie Windows, na którym znajdują się programy oraz polecenia, zapewniające użytkownikowi szybki dostęp do najpotrzebniejszych i najczęściej używanych funkcji systemowych. Toolbary z reguły mogą być spersonalizowane przez użytkownika, który może zmieniać wygląda paska, dodawać lub usuwać z niego poszczególne symbole oraz funkcje.

„Toolkit” jest to pojęcie z zakresu elektronicznego przetwarzania danych, wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zestaw narzędzi, który służy do uproszczenia opisów różnych zbiorów, takich jak interfejsy, klasy i biblioteki, które w założeniu mają ułatwić proces programowania. Dzięki zastosowaniu toolkitów programiści mogą łatwo zaimplementować do aplikacji zestaw najczęściej stosowanych i zazwyczaj w pełni zestandaryzowanych funkcji. Z tego względu toolkit uchodzi za bardzo duże ułatwienie w trakcie programowania. Użycie przygotowanego wcześniej zestawu narzędzi pozwala twórcy zaoszczędzić czas i skupić się na specyficznych właściwościach oraz funkcjach danego oprogramowania. Ponadto funkcje programów są tak jednoznacznie opisane, że po użyciu toolkita nie występuje konieczność ich ponownego programowania.

Terminem „Touchpad” określana jest wrażliwa na dotyk powierzchnia, która pozwala na obsługę urządzenia przy pomocy palca. Panel dotykowy często zastępuje użytkownikowi laptopa myszkę. Touchpady najczęściej montowane są w notebookach i znajdują się tuż poniżej klawiatury, jednak zastosowanie gładzika jest znacznie szersze, na przykład w niektórych instrumentach muzycznych można spotkać płytki dotykowe, które służą jako jedna z części do obsługi sprzętu. Poruszenie palcem na powierzchni panelu dotykowego powoduje ruch kursora na ekranie urządzenia. Budowa poszczególnych touchpadów nie jest identyczna, najczęściej pod gładzikiem montowane są osi poziomej oraz pionowej specjalne elektrody, tworzące siatkę pokrytą powłoką izolującą. Poniżej znajduje się układ scalony, który reaguje na poruszanie się palca po powierzchni gładzika i koordynuje jego ruchy z kursorem widocznym na ekranie. Lekkie uderzenie palcem w panel dotykowy odpowiada pojedynczemu kliknięciu przyciskiem myszki, podwójne dotknięcie w sposób analogiczny imituje podwójne kliknięcie. Możliwe jest także korzystanie z metody „przeciągnij i upuść”, aby z niej skorzystać należy kliknąć palcem na obiekt i nie odrywając palca od gładzika przeciągnąć go w wybrane miejsce po czym ściągnąć palce z touchpada. Niektóre z paneli dotykowych potrafią wykryć większa ilość palców, dzięki czemu można uzyskać efekt kartowania czy przewijania wybranych treści. W tabletach graficznych montowane są także pewnego rodzaju panele dotykowe, które nie są obsługiwane palce, ale specjalnym rysikiem.

Ekran dotykowy (z angielskiego Touchscreen) to rodzaj wrażliwego na dotyk ekranu, który pozwala na obsługę urządzenia oraz programów wyłącznie przy użyciu palca lub rysika, a nie jak dzieje się to zazwyczaj przy użyciu myszki. Kliknięcia myszki można zastąpić podwójnym lekkim uderzeniem palcem o ekran, możliwe jest także przewijanie elementów oraz kartkowanie. Rozwinięciem możliwości ekranów dotykowych jest technologia Multitouchscreen, dzięki której użytkownik może wykonywać jednocześnie kilka zadań, na przykład: prawdą ręką może poruszać elementem na ekranie, a lewą zmieniać wielkość innych obiektów. W technologii Multitouchscreen rozpoznawane są także gesty, a do obsługi urządzenia wystarczy poruszanie palcami tuż nad ekranem. Ekrany dotykowe montowane są między innymi w smartfonach, tabletach, w oknach wystawowych, automatach biletowych, bankomatach oraz konsolach do gier.

Jako „TouchWiz” określany jest specjalny interfejs dotykowy, który został opracowany przez firmę Samsung w kooperacji z różnymi partnerami. TouchWiz wykorzystywany jest w tabletach oraz bardziej zaawansowanych smartfonach. Samsung nie udziela innym producentom i dostawcom licencji na wykorzystanie tego interfejsu. TouchWiz jest instalowany tylko na urządzeniach firmy Samsung, można go znaleźć na przykład w modelu Galaxy S 3, podobnie jak w nieco starszych oraz nowszych urządzeniach mobilnych, które korzystają z systemu operacyjnego Android lub systemu firmy Samsung o nazwie „bada OS”. W roku 2012 zakończono wsparcie drugiej wersji TouchWiz 4.0. Wprowadzono wówczas TouchWiz Nature UX Lite oraz TouchWiz Nature UX, które zostały wizualnie zmienione oraz wyposażone w nowe funkcje. Wersja TouchWiz Nature UX Lite jest nieco uboższym wariantem TouchWiz-Version TouchWiz Nature UX. W roku 2016 zmieniono nazwę technologii z TouchWiz na Samsung Experience.

Manipulator kulkowy jest to urządzenie wskazujące, podobne do myszki, z tą różnica, że wyposażone jest w dodatkową kulkę, którą można poruszać palcem i w ten sposób obsługiwać komputer.

Wielu producentów drukarek umieszcza potajemnie na drukowanych dokumentach kod z własnym systemem kolorów. Kod ten składa się z bardzo małych punkcików, których właściwie nie można rozpoznać gołym okiem, ale pod lupą można dostrzec żółtek plamki rozsiane na całym arkuszu, które uporządkowane są w pewien wzór, który zawiera ukryte informacje takie jak data, godzina praz numer seryjny drukarki. Na pierwszy rzut oka sprawa nie wygląda na zbyt kontrowersyjną, ponieważ duże systemy używane są zazwyczaj przez większą liczbę osób, więc wyciągnięciu wniosku, kto kopiował lub drukował konkretne dokumenty zazwyczaj jest bardzo trudne. Jeśli jednak mówimy o zamkniętej grupie lub pojedynczej osobie, sytuacja wygląda już całkiem inaczej. Informator, który dostarczy dane prasie lub policji nie może czuć się bezpiecznie. Zachowanie anonimowości podczas pisania skargi, krytyki lub wyrażania własnego zdania także jest przez to utrudnione. Tylko niektórzy producenci urządzeń drukujących umieszczają na sprzęcie informacje o automatycznym oznaczaniu drukowanych dokumentów. Zdjęcia: Przydatne/powiązane definicje/linki: drukarka


Transmisja jest to specjalny sposób przesyłu danych, w którym dane te mogą zostać wysyłane do wielu nieznanych adresatów. Alternatywną metodą transmisji jest wysyłanie danych tylko i wyłącznie do znanych po numerze I P odbiorców. Nie wysyłamy wtedy danych do wszystkich komputerów na ślepo, ale tylko do określonych osób. Routery wykorzystują transmisję w celu zapobiegania wielkiej powodzi danych, które mogą wylać się do sieci w sposób niekontrolowany.

Domena trzyliterowa, nazywana „Trimain”, jest to taka domena, której nazwa składa się z trzech liter bądź znaków. Przykład: Na przykład nazwa domeny bmw.pl jest niezwykle wartościowa, ponieważ nie tylko jest krótka, ale także odnosi się do nazwy znanej firmy.

Trójnik (z angielskiego „Tee connector”) jest to rodzaj złącza uformowanego na kształt litery „T”, które stosuje się przy budowie sieci. Podstawka trójnika jest podłączana do karty sieciowej, a dwa pozostałe końce łączone są z odpowiednimi kablami sieciowymi, dzięki czemu możliwa jest transmisja danych do innych sieci. Na końcu magistrali sieciowej montowany jest tak zwany terminator. Najczęściej spotykanym trójnikiem jest tak zwany trójnik BNC, który w sieciach Ethernet używany jest jako podstawowy element łączący przewody.

Tryb awaryjny jest to tryb specjalny w systemie operacyjnym firmy Microsoft.
Jeśli wybierzesz tryb awaryjny, system zostanie uruchomiony w najbardziej podstawowej wersji bez żadnych dodatkowych komponentów lub dodatkowych sterowników. Możesz wtedy znaleźć błędy, które spowodowały awarię systemu i usunąć je lub naprawić.
Aby uruchomić tryb awaryjny po włączeniu komputera i wykryciu BIOS, ale przed uruchomieniem systemu Windows, naciśnij klawisz F8. Po naciśnięciu klawisza F8 wybierz opcję uruchomienia trybu awaryjnego.

Pod pojęciem „Turbo Pascal” kryje się środowisko programistyczne dla języka obiektowego Pascal i Pascal. Pierwsza wersja Turbo Pascal została stworzona w roku 1983 przez firmę Borland International, wcześniej zintegrowane środowiska programistyczne były nieznane. Dzięki koncepcji IDE Turbo Pascal pozwalał na łączenie różnych narzędzi w jednym programie, a ze względu na swoje zalety, szybkość działania oraz cenę szybko stał się standardem, który był używany niemal na każdym komputerze. Współcześnie Turbo Pascal nie jest już rozwijany, ale znalazł swojego następcę pod postacią środowiska Delphi.

Tutorial jest to rodzaj szczegółowego wprowadzenia, jak wykonać daną czynność. To wyjaśnienie prowadzi użytkownika krok po kroku, obok opisu często używane są zdjęcia poglądowe, ułatwiające zrozumienie instrukcji. Istnieją także tutoriale wideo, w postaci filmów. Tutoriale są często tworzone przez użytkowników, którzy bardzo dobrze znają funkcje oraz możliwości danego programu i chętnie dzielą się swoją wiedzą z innymi.

TWAIN stanowi akronim od „Technology Without An Interesting Name”, co można przetłumaczyć jako „technologia bez interesującej nazwy”. TWAIN jest to standard wymiany danych pomiędzy urządzeniami do zapisu obrazu (na przykład aparatami cyfrowymi, skanerami) a systemem operacyjnym Windows oraz Apple. Standard powołano do życia w 1992 dzięki współpracy firm Logitech, Eastman-Kodak, Aldus Corporation oraz Hewlett-Packard. Możliwość przetwarzania danych za pośrednictwem interfejsu TWAIN przez skanery, aparaty cyfrowe oraz urządzenia zapisu obrazu zależy od tego, czy standard ten jest wspieramy przez dany system operacyjny. Od czasu wydania najnowszej wersji TWAIN (TWAIN 2.1) standard obsługiwany jest także przez systemy operacyjne Linux/Unix oraz systemy 64. bitowe. Skanery oraz aparaty fotograficzne wykrywane są przez komputer automatycznie, także automatycznie dokonywane są zmiany rozmiaru dokumentów oraz wszystkie wprowadzone w standardzie innowacje. TWAIN składa się z trzech elementów: programu użytkowego (program do przetwarzania obrazu), urządzenia do zapisu obrazu, w szczególności źródła danych oraz ich menagera, który jest częścią systemu operacyjnego.

Skrętka (z angielskiego „twisted pair cable”) jest to rodzaj przewodu, który składa się z dwóch lub czterech skręconych ze sobą kabelków miedzianych, które tworzą tak zwane żyły. Skrętki są często używane w sieciach Ethernet i ze względu na wysoką szybkość transmisji danych oraz częstotliwość zaopatrzone są w osłony.

Twitter jest nieodpłatną usługą mikroblogową, dzięki której każdy z zarejestrowanych użytkowników może publikować krótkie wiadomości tekstowe (maksymalnie do 140 znaków). Każdy z użytkowników ma tak zwanych podążających – obserwatorów (z angielskiego Follower), którzy subskrybują dany kanał i otrzymują automatyczne powiadomienia o nowych tweetach. Blogowanie przy użyciu Twittera popularnie nazywa się tweetowaniem, a wpisy – tweetami. Portal powstał w marcu 2006 roku.

Nasz blog na twitterze: Slownik Komputerowy

Jeden ze znaków specjalnych „~”, można go wstawić używając tabeli ze znakami specjalnymi lub używając kombinacji „shift” i przyciskając klawisz z tyldą, który znajduje się na obok klawisza z numerem 1, w lewym górnym rogu klawiatury.

Typo3 jest to system zarządzania treścią w Internecie, oznacza to, że jest systemem służącym do rozwoju dynamicznych stron WWW, który bazuje na PHP i wykorzystuje jako bazę danych MySQL. Typo3 należy to tak zwanego oprogramowania Open-Source. Istnieje wiele modułów dodatkowych, takich jak systemy handlowe, fora dyskusyjne, które pozwalają rozbudować możliwości systemu bazowego.