a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   i

Integrated Access Device (dosłownie Urządzenie zintegrowanego dostępu), czyli w skrócie IAD, to nazwa urządzenia, które służy do połączenia abonenta z siecią. IAD zawiera modem, interfejs dla ISDN lub telefonu analogowego, a także urządzenia typu AV. Integrated Access Device przejmuje nie tylko funkcje modemu DSL, ale także standardowe zadania NTBA lub odbiorników cyfrowych.

IANA, czyli „Internet Assigned Numbers Authority“ jest to nazwa specjalnego oddziału, który jest odpowiedzialny za rozdzielanie oraz przydzielanie w sieci web nazw i numerów, takich jak adresy IP. Wydział ten należy do najstarszej organizacji internetowej. Do głównych zadań IANA należy rejestracja oraz koordynacja przydzielania adresów sieciowych jak i publikacja publicznych adresów IP. Także likwidowanie tych nazw jest koordynowane przez organizację. Wszystkie zadania IANA zostały rozliczone w roku 2000 dzięki umowom pomiędzy NTIA oraz ICANN.

Termin IAP (lub ISP) jest skrótem nazwy „Internet Access Provider” (lub odpowiednio Internet Service Provider) i oznacza dostawcę usług internetowych. Do zakresu usług świadczonych przez dostawców należy przygotowanie domeny, zapewnienie przestrzeni oraz pamięci dla poszczególnych serwerów, tworzenie bazy danych, adresów e-mail oraz licznych dodatkowych usług (na przykład. sklepy internetowe, blogi). Dostawcy najczęściej dopasowują swoją ofertę do indywidualnych potrzeb klientów, oferując za odpowiednią opłatą kompletne pakiety domen.

Skrót IBAN pochodzi od zwrotu „International Bank Account-Number” (co oznacza dosłownie międzynarodowy bankowy numer konta), jest to standardowe oznaczenie numeru konta bankowego. Standard ten został opracowany, aby ujednolicić płatności na arenie międzynarodowej oraz aby lepiej uporządkować przelewy bankowe. Dzięki numerowi IBAN bank może jednoznacznie przyporządkować płatności, ograniczając w ten sposób błędy operacji:

Charakterystyka numeru IBAN:

– dwa miejsca na kod kraju
– dwie cyfry sumy kontrolnej
– maksymalnie 30 cyfrowy numer konta

IBM jest skrótem nazwy amerykańskiej firmy International Business Machines, pioniera w dziedzinie technologii komputerowych i informatycznych. IBM jest koncernem znanym na całym świecie. IBM produkuje zarówno urządzenie peryferyjne, komputery głównego szeregu, czyli mainframe (zobacz Großrechner), a także oprogramowanie i usługi informatyczne. Firma została założona w 1911 roku i jest najstarszym koncernem w branży IT na świecie.

IBN jest skrótem angielskiego wyrażenia „I am buck nacked” (dosłownie jestem całkowicie nagi) i jest jednym z licznych skrótów używanych w trakcie wymiany wiadomości e-mail lub rozmowie na czacie. Na czacie mogą rozmawiać dwie osoby (czasami także więcej), komunikacja odbywa się w czasie rzeczywistym. Początkowo czaty umożliwiały tylko wymianę wiadomości tekstowych, obecnie możliwe także przesyłanie plików audio oraz wideo. Niektóre z komunikatorów internetowych, takich jak na przykład Skype, umożliwiają telefonowanie przez Internet. Skróty takie jak IBN używane są celu przyspieszenia komunikacji między rozmówcami.

ICANN jest skrótem nazwy organizacji non-profit „Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (Internetowa Korporacja ds. Nadanych Nazw i Numerów) z siedzibą w Marina del Rey w Kalifornii. Organizacja jest odpowiedzialna za ustanowienie podstaw administracji domenami, ICANN koordynuje w ten sposób ważne czynniki techniczne Internetu. ICANN zostało założone w 1998 roku, zarząd składa się z międzynarodowego gremium, którego członkowie pochodzą w sumie z 21 krajów.

Pojęcie ICQ wywodzi się z angielskiej frazy „I seek you” (co oznaczona dosłownie szukam cię), jest to nazwa programu komputerowego, który pozwala na prowadzenie rozmów przez Internet. ICQ jest komunikatorem internetowym, który umożliwia komunikację natychmiastową (z angielskiego instant messaging), program pozwala na przesyłanie wiadomości tekstowych, grafik oraz innych danych. ICQ może być także wykorzystany do prowadzenie rozmów telefonicznych oraz wideo. Do początku roku 2010 ICQ należał do serwisu internetowego AOL, potem został wykupiony przez rosyjską firmę Maik.ru-Group.

Skrót IDE ma dwa znaczenia:

1) IDE czyli „Integrated Development Environment” jest określeniem zintegrowanego środowiska programistycznego. IDE jest to pakiet aplikacji niezbędnych do rozwoju i tworzenia oprogramowania, który ułatwia pracę programistyczną oferując szybki dostęp do ważnych i często używanych funkcji oraz automatyzując często wykonywane zadania. Zintegrowane środowisko programistyczne zawiera w zależności od zakresu użycia kilka komponentów, takich jak na przykład edytor tekstowy, linker, debugger, tłumacz oraz inne.
2) IDE, czyli „Integrated Drive Electronics”, jest to jeden ze standardów, którego używa się w komunikacji pamięci masowych (a przykład. dysk twardy, napęd CD i tym podobne).

IDSL jest skrótem nazwy „ISDN Digital Subscriber Line” i oznacza specjalną metodę, dzięki której można nawiązać połączenie cyfrowe pomiędzy klientem a centralą. Prędkość przesyłana danych w IDSL wynosi około 1 mbit na sekundę. Do transferu danych w sieciach IDSL może zostać wykorzystany przewód światłowodowy. IDSL jest obecnie często wykorzystywane jako technologia zastępcza dla DLS.

IE jest skrótem od „Internet Explorer”, czyli przeglądarki internetowej, która została stworzona przez firmę Microsoft i jest domyślną przeglądarką w systemach Windows.

„Institute of Electrical and Electronics Engineers”, czyli Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, zapisywany w skrócie IEEE, to założone w 1963 roku międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe inżynierów, zajmujących się elektryką, elektroniką oraz informatyką. Organizacja ma swoją siedzibą główną w Nowym Jorku i jest organizatorem licznych specjalistycznych konferencji zawodowych, tworzy też komitety odpowiedzialne za ustalenie standardów oprogramowania oraz sprzętu, a także zajmuje się publikacją wielu fachowych magazynów. IEEE ma na całym świecie łącznie ponad 400 000 członków, jest to największe stowarzyszenie zawodowe.

IETF to skrót od „Internet Engineering Task Force”, czyli nazwy organizacji, której głównym celem jest poprawienie funkcjonalności oraz technik internetowych. „Internet Engineering Task Force” składa się z licznych grup roboczych, których członkowie są ochotnikami z różnych grup zawodowych (na przykład producentów, techników sieciowych, operatorów sieci, naukowców). Organizacji zależy przede wszystkim na standaryzacji protokołów komunikacyjnych (IP, TCP, UDP).

Pojęciem ikona określa zarówno symbol, jak i obrazek, który z reguły ma formę małego piktogramu widocznego w interfejsie komputera użytkownika. Ikona może reprezentować program komputerowy, dane, ale także foldery. Wielkość ikony jest z reguły ściśle określone, długość krawędzi wynosi zazwyczaj między 16 a 128 pikseli, ikony można w ustawieniach systemu powiększyć lub pomniejszyć. Najczęstszymi formatami ikonek są PNG, SVG lub ICO. Dla optymalnej identyfikacji ikony jest ważne, aby była ona zaprojektowana w sposób zrozumiały dla każdego użytkownika.

IM, czyli „Instant Messaging” to angielska nazwa komunikatora internetowego, czyli programu, który umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych. Komunikatory internetowe pozwalają na wysyłanie pomiędzy użytkownikami wiadomości w formie czatu, w którym wiadomości dostarczane są tak zwaną metodą „push”, to znaczy, że odbiorca otrzymuje je bezpośrednio po nadaniu. Warunkiem sprawnego działania metody jest to, że uczestnicy rozmowy muszą być połączeni ze sobą przez klienta, sieć lub poprzez wspólny serwer. Wszystkie komunikatory internetowe zawierają listy kontaktów, które ułatwiają kontaktowanie się z przyjaciółmi oraz znajomymi. W komunikatorach jest także widoczne, kto jest właśnie online i z kim można zacząć rozmowę, a kto jest zajęty lub poza siecią. Wiele komunikatorów internetowych umożliwia także wysyłanie plików audio oraz wideo. Komunikacja pomiędzy użytkownikami różnego rodzaju komunikatorów najczęściej nie jest możliwa, ponieważ poszczególne programy wykorzystują różne protokoły przesyłania danych. Rozmowa możliwa jest tylko pomiędzy użytkownikami takiego samego programu.

IMAP, czyli „Internet Message Access Protocol”, jest protokołem aplikacji, który umożliwia dostęp do wiadomości e-mail oraz zarządzanie pocztą bezpośrednio na serwerze pocztowym. Wiadomości znajdują się nie na lokalnym komputerze, ale w skrzynce pocztowej na serwerze. Aby wysłać e-mail wykorzystywany jest alternatywny protokół, np. SMTP. Ponieważ wszystkie wiadomości przechowywane są na serwerze głównym, użytkownicy powinni stosować wyłącznie dobrze zabezpieczone połączenia.

IMHO jest skrótem angielskiego wyrażenia „In My Humble/Honest Opinion” (moim skromnym zdaniem, w mojej opinii), które wykorzystywane jest w wiadomościach tekstowych do zaznaczenia wyrażanych przez rozmówcę opinii. Skrót pojawia się zarówno w korespondencji internetowej, jak i na forach, czatach czy blogach. Najwięcej skrótów można znaleźć w rozmowach na czatach; skróty mają ułatwić i przyspieszyć komunikację pomiędzy rozmówcami.

Mianem implementacji określa się realizowanie procesów pracy oraz struktur wewnątrz danego systemu. W branży programistycznej implementacja oznacza koncepcję aplikacji lub algorytmu zastosowanego w programie. Istnieje także pojęcie implementacji modelów danych, termin wykorzystuje się w sytuacji, gdy podczas modelowania konieczne jest zastosowanie konkretnego schematu.

Pojęcie „Inband-Signaling” określa nowoczesny sposób wybierania głosowego, podczas którego numery telefonów są kodowane wraz z różnymi tonami, dzięki którym można zdalnie sterować urządzeniem. Po zakodowaniu określonych tonów i melodii można je usłyszeć w słuchawce telefonicznej. Inband-Signaling jest najczęściej wykorzystywany do zdalnego sterowania i odsłuchiwania automatycznej sekretarki.

Pojęcie „indeks” odnosi się do pewnego kompendium a dokładniej rejestru lub też określa katalog, który umożliwia szybki dostęp do dużych zbiorów danych. Aby uniknąć konieczności przeglądania podczas poszukiwania konkretnych informacji wszystkich zgromadzonych danych, można skorzystać z indeksu, którego przejrzysta struktura pozwala ja szybkie odnalezienie szukanej pozycji.

Mianem indeksowania określa się wprowadzanie danych do indeksu. Treści, które deprawują młodzież, taki jak niektóre teksty piosenek, gry komputerowe, filmy czy książki są określane przez Federalny Urząd Kontroli, czyli Bundesprüfstelle, jako media szkodliwe dla młodzieży, czyli w skrócie BpjM i wpisywane do odpowiedniego indeksu. Procedura sprawia, że treści te nie mogą być sprzedawane w obrocie publicznym. Ustalono, że od czasu powstania BpjM w roku 1954 więcej niż 20 000 utworów zostało uznanych za szkodliwe dla nieletnich, wycofane z obiegu i umieszczone na odpowiednim indeksie.

Pojęcie INDEO odnosi się do kodeka wideo, który jako pierwszy wśród tego rodzaju kodeków umożliwił odtwarzanie wideo bez dodatkowego przyspieszenia sprzętowego. Kodek INDEO był używany głownie w grach komputerowych lub programach do obsługi kamerek internetowych. Wersja numer 5 kodeku była standardowo preinstalowana w systemie Windows XP. Następne systemy firmy Microsoft, Windows Vista oraz Windows 7 także oferują ten kodek, ale już nie jak aplikację standardową.

Dzięki usłudze informacji telefonicznej można poznać numer telefonu, faksu, ulicę oraz miasto przedsiębiorcy, co jest szczególnie ważne w przypadku firm, które nie posiadają własnej strony internetowej. Dane będą podawane tak długo, dopóki abonent nie zastrzeże ich do użytku publicznego. Informacja telefoniczna funkcjonuje nie tylko telefonicznie, ale także jest dostępna w wersji na płycie CD lub aplikacji dla urządzeń mobilnych.

Pojęcie „infostrada” (z angielskiego information highway, czyli dosłownie autostrada informacyjna) służy od lat 90. jako metafora Internetu oraz transferu danych w sieci. Termin został spopularyzowany podczas kampanii przedwyborczej Ala Gore’a, który w ten sposób określił sieci o wysokiej prędkości, wykorzystywane do transmisji danych. Początkowo pojęcie „infostrady” określało takie właściwości połączenia internetowego jak szybkość i skuteczność, obecnie odnosi się do globalnej sieci oraz przepływu informacji w społeczeństwie informacyjnym. Warto dodać, że w Polsce termin wprowadził do użyciu Andrzej Targowski już około roku 1970.

Pojęcie „Infotainment” jest kombinacją dwóch słów: „Information” (z angielskiego informacja) oraz „Entertainment” (z angielskiego rozrywka) i oznacza atrakcyjne dla czytelnika przekazywanie materiałów z dziedziny nauki, gospodarki i polityki. Infotainment wykorzystywany jest często w kampaniach reklamowych, centrach handlowych, w komunikacji internetowej oraz prezentacjach multimedialnych. Także programy telewizyjne, a szczególnie quizy, korzystają z metod Infotainmentu. Głównym celem tego typu działań jest przekazanie widzowi ukrytych treści reklamowych.

Instalator, nazywany także programem instalacyjnym, jest programem użytkowym, który umożliwia na komputerze instalację oprogramowania lub sterowników. Instalatory można zasadniczo podzielić na trzy grupy: 1) instalatory przechowywane na płycie CD lub DVD, która służy do instalowania oprogramowania. 2) Instalator Windows, który służy do instalacji systemu operacyjnego oraz umożliwia także instalację innych programów 3) programy z Internetu oferowane w formie osobnych instalatorów.

W informatyce terminem „instancja” określa się obiekt, który jest w czasie pracy przypisany tylko do jednej klasy. Instancja może przy tym przyjąć wyłącznie zachowania i stany, które są nadrzędne w danek klasie. Termin używany jest w programowaniu zorientowanym obiektowo, ale także w innych dziedzinach informatyki.

Intel, a właściwie Intel Corporation, to nazwa firmy produkującej części mikroelektroniczne oraz komputerowe, siedziba firmy znajduje się w Santa Clara w Kalifornii. Przedsiębiorstwo zostało założone w roku 1968 przez pracowników koncernu Fairchild Semiconductor. Intel jest uznawany za lidera w branży mikroprocesorów komputerowych, firma produkuje jednak także inne części do komputerów takie jak karty sieciowe, płyty główne oraz chipsety.

Intel Core i7 jest to mikroprocesor produkowany przez formę Intel, który na rynku dostępny jest od roku 2008 i uchodzi jako następna procesora Core 2. Mniej wydajne warianty są określane jako i5 oraz i3, oznaczenie zależy od poszczególnych funkcji procesora. Linia produktów Intel Core i7 pierwotnie była planowana do zastosowania High-endowych oraz performance.

Termin „interaktywna telewizja” (czyli iTV) jest pojęciem nadrzędnym dla licznej grupy różnych formatów mediów. Przy czym iTV jest uzupełnione o różne elementy interaktywne, dzięki czemu oglądający może wpływać na ofertę telewizyjną. Są różne poziomy interaktywności w iTV. W pierwszym poziomie widz może oddziaływać tylko lokalnie poprzez pobieranie różnych treści na ekran telewizora, które będą nałożone na standardowy obraz telewizyjny. W tym etapie zawiera się także interaktywny dobór programów oraz rozkład czasowy (z agnielskiego Timeshift). Drugi etap umożliwia widzowi za pomocą SMS lub strony internetowej kontakt z kanałem pierwotnym, komunikacja wygląda podobne jak głosowanie przy użyciu przeglądarki. Trzeci etap oferuje aktywne uczestnictwo widza telewizyjnego, który staje się częścią programu.

Pojęcie „Intercast” jest kombinacją dwóch słów: „Internet” oraz „Broadcast” (z angielskiego transmisja, rozgłośnia), tym mianem określa się połączenie funkcji Internetu oraz telewizji. Aby móc jednocześnie odtwarzać treści dostępne w Internecie i telewizji, potrzebna jest specjalna karta TV. Podobnie jak w konwencjonalnych teletekstach, dane z Internetu emitowane są w okresie pionowego wygaszania sygnału wideo.

W branży komputerowej wyróżnia się dwa rodzaje interfejsu: sprzętowy (fizyczny) oraz programowy (logiczny). Interfejsy są elektronicznymi punktami przekazu, które umożliwiają dopasowanie różnych danych pomiędzy dwoma lub kilkoma urządzeniami, pozwalając na przykład na korzystanie z myszy i klawiatury. Rozróżnia się pomiędzy interfejsami szeregowymi oraz równoległymi, te pierwsze są stosunkowo powolne, mogą być stosowane jednak do monitorowania oraz sprawdzania oprogramowania. Interfejsy równoległe funkcjonują, co wynika z nazwy, w sposób równoległy, a więc jednocześnie, cechuje je także szybkość prędkość pracy. W przemyśle lub laboratoriach są niezwykle istotne w procesie kontrolowania i sterowania innymi urządzeniami. Mogą być stosowane do różnych celów, na przykład do sterowania maszyn produkcyjnych, czy do łączenia komputerów z regulatorami temperatury. Termostaty są odpowiedzialne za odpowiednią temperaturę w urządzeniach chłodzących, piekarnikach i tym podobnych. Interfejs przetwarza dane komputera w ten sposób, że stają się one zrozumiałe dla urządzeń końcowych i odwrotnie.

Przykłady
Interfejsy sprzętowe są w obszarze PC standaryzowane, dlatego wielu producentów może oferować swoje komponenty. Oto niektóre rodzaje interfejsów:
• PCI
• USB
• SCSI
• Firewire
• Interfejs szeregowy

W interfejsach programowych dane jednego programu są wymieniane z innymi aplikacjami, to rodzaj konwertera, dzięki któremu różne programy mogą pracować z danymi.

Internet jest globalną siecią, w której dane mogą być przesyłane przez liczne systemy komputerowe na całym świecie. Użytkownik może surfować po Internecie oraz korzystać z róznych usług, takich jak na przykład poczta elektroniczna, telefonia, radio, telewizja oraz wiele innych. Internet często określany jest jako World Wide Web. W zasadzie dzięki Internetowi wszystkie istniejące na całym świecie komputery mogą być ze sobą połączone, transmisja danych pomiędzy nimi jest możliwa dzięki specjalnym protokołom internetowym.

Internet 2 jest to projekt, w którym dzięki użyciu sieci światłowodowych można znacząco zwiększyć szybkość transmisji danych podczas komunikacji natychmiastowej (z angielskiego instant messaging). Projekt rozpoczął UCAID w roku 1996, trwał on do 2004, w tym czasie połączono ponad 200 instytucji amerykańskich. Do roku 2010 prędkość transmisji danych mogła wynosić aż 100 gigabajtów na sekundę, w tym czasie w Niemczech osiągano wynik maksymalnie 10 gigabajtów na sekundę.

Usługa „Internet do dzwonienia” (z angielskiego Call by Call lub Internet by Call) umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych nie przy użyciu standardowego gniazda telefonicznego, ale za pośrednictwem alternatywnego operatora połączeń. Połączenia, które realizowane są wyłącznie przez Internet za pośrednictwem sieci Telekom, są zazwyczaj dla użytkownika bardziej opłacalne, ale musi on pamiętać o konieczności wyboru specjalnego kodu operatora, to tak zwany kod przed-przed wstępny lub kod oszczędzania. W Niemczech usługa ta została wprowadzona, aby przełamać monopol niemieckiego Telekomu na usługi telekomunikacyjne. Ponieważ współcześnie wielu operatorów oferuje stawki zryczałtowane za nieograniczony dostęp do sieci, dzwonienie przez Internet znowu staje się coraz bardziej popularne.

Internet Society, czyli w skrócie ISOC jest organizacją, która odpowiedzialna jest za pielęgnowanie oraz rozwój infrastruktury internetowej. Internet Society zostało założone w roku 1992, podczas konferencji INET w japońskim mieście Kobe. Centrala firmy znajduje się w mieście Washington. Internet Society zrzesza łącznie ponad 6000 członków na całym świecie, dodatkowo organizacja łączy ponad 150 instytucji z całego świata.

InterNIC, czyli Internet Network Information Center to społeczność, składająca się z National Science Foundation oraz trzech przedsiębiorstw, które wspólnie były odpowiedzialne za zarządzaniem oraz przydzieleniem adresów IP. Po tym jak w latach 90. Internet stawał się coraz bardziej powszechny, InterNIC był coraz bardziej krytykowany ze względu na leniwą oraz długotrwałą rejestrację domen, także obsługa techniczna pozostawiała wiele do życzenia. Z tych powodów w roku 1998 InterNIC został przekształcony w organizację ICANN.

Interpreter jest to program użytkowy, który odczytuje kod źródłowy a następnie analizuje go oraz wykonuje. Interpreter różni się od kompilatorów oraz assemblerów, czyli programów tworzących kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego w procesie tak zwanej asemblacji. Istnieją liczne języki interpretatorów, takie jak na przykład PHP, Perl czy Rub. Javascript uznawane jest również za języka interpretatora.

Intranet jest to określenie sieci komputerowej, która dostępna jest tylko dla ograniczonej liczby użytkowników i nie jest dostępna publicznie. Intranet jest wykorzystywany między innymi w przedsiębiorstwach (na przykład w urzędach, bankach), w których współpracownicy mogą udostępniać innym swoje wewnętrzne informacje. Z punktu widzenia technicznego intranet opiera się na tych samych założenie jak Internet, do transmisji danych wykorzystywany jest również protokół TCP/IP oraz HTTP, a także przeglądarka internetowa jako interfejs użytkownika. Dostęp do treści jest najczęściej chroniony osobistym dostępem oraz hasłem, treści mogą być dostarczane wraz z różnymi prawami użytkowania.

Iomega Corporation zostało założone w 1980 roku, obecnie siedziba firmy znajduje się w San Diego w Stanach Zjednoczonych. Iomega Corporation wytwarza głównie przenośnie urządzenia pamięci masowej, dyski wymienne, a także rozwiązanie sieciowe dla nośników pamięci. W roku 2008 przedsiębiorstwo Iomega Corporation zostało sprzedane firmie EMC Corporation i przekształcone w spółkę siostrzaną. Do najbardziej znanych produktów firmy należy między innymi napęd ZIP, napęd Jaz.

iOS 4 jest jednym z systemów operacyjnych Apple i jest używany na urządzeniach mobilnych takich jak iPhone, iPad lub iPod. iOS bazuje na systemie operacyjnym MAC OS X. Został opracowany w roku 2007 jako system operacyjny iPhone OS, następnie w roku 2010 oficjalnie ogłoszono nazwę iOS. iOS oferuje dostęp zarówno do App Store jak i iTunes Store.

Pojęcie IP jest skrótem wyrażenia „protokół internetowy” (z angielskiego Internet-Protokoll). IP jest wykorzystywane głownie do wysyłania pakietów danych (lokalnie lub przez sieć) i stanowi podstawę, na której zbudowany jest Internet. Protokół internetowy umożliwi adresowanie i łączenie komputerów w duże sieci, w których każdy z komputerów ma przypisany unikalny numer IP. Przydział adresów IP odbywa się globalnie i jest koordynowany przez Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

IP-Spoofing określa wysłanie pakietu danych ze sfałszowanego przez nadawcę numeru IP. W każdym przesyłanym pakiecie danych w nagłówku znajduje się adres IP nadawcy. Poprzez sfałszowanie IP odbiorca ma wrażenie, że dane zostały nadane z zupełnie innego komputera. IP-Spoofing pozwala na obejście niektórych systemów ochrony, takich jak opierający się na analizie adresów IP proces ich autoryzacji. Odbierania sfałszowanych pakietów danych od sfałszowanych numerów IP można uniknąć stosując tak zwane filtry pakietów, które sortują podejrzane dane pakietowe.

iPad jest to tablet produkowany przez Apple. Urządzenie jest obsługiwane dotykowo, przy wykorzystaniu technologii multitouch. iPad, podobnie jak iPhone, wyposażony jest w system operacyjny iOS, podobna jest zatem obsługa urządzeń. Premiera urządzenia miała miejsca w roku 2010. Głównym celem produkcji urządzenia jest nie tylko odtwarzanie muzyki oraz wideo, ale także próba wejścia producenta na rynek e-booków. Urządzenie służy również jako medium przeznaczone do korzystania z czasopism elektronicznych, takich jak na przykład interaktywne serwisy informacyjne.

„Ipconfig” jest specjalną komendą w systemach operacyjnych Windows, po wydaniu której w trybie poleceń wyświetlane są wszystkie adresy IP urządzeń sieciowych. Polecenie wywołuje wszystkie adresy, które znajdują się w lokalnej sieci i przedstawia je w sposób czytelny. Dzięki „ipconfig” dostarczane są do użytkownika informacje o wszystkich adapterach sieciowych, adresach IP, standardzie bramki oraz masce podsieci. Komenda „ipconfig/all” dostarcza kolejnych szczegółowych informacji, jak na przykład nazwa hosta lub serwera DNS.

IPL jest skrótem angielskiej frazy „Initial Program Load”, czyli programu inicjującego pracę systemu operacyjnego oraz podłączonych urządzeń. Proces inicjowany przez „Initial Program Load” odpowiada rozruchowi w standardowym komputerze PC. Wcześniej termin był często używany jako określenie ponownego uruchomienia komputera IBM typu mainframe. Współcześnie termin jest w użyciu jak nazwa początku wieloetapowego procesu rozruchowego.

Skrót IPng pochodzi z angielskiej nazwy „Internet Protocol next Generation”, która tłumaczona jest jako „Protokół Internetowy następnej generacji”, czyli protokół, który współcześnie określany jest jako Internet Protocol Version 6. Internet Protocol next Generation jest oficjalnym następcą protokołu internetowego w wersji 4, czyli Internet-Protokolls Version 4. Zadaniem protokołu następnej generacji jest definiowanie procesów, które są niezbędne do transmisji danych w obrębie sieci, czyli między innymi adresowanie wszystkich elementów sieciowych takich jak routery czy komputery, a także przekazywanie pakietów w obrębie podsieci. Internet Protocol next Generation został wprowadzony ze względu na ograniczoną do czterech miliardów liczbę adresów IP poprzedniego standardu, która ze względu na rosnącą liczbę komputerów na całym świecie okazała się niewystarczająca.

iPod jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do odtwarzania plików dźwiękowych, które zostało wprowadzone na rynek przez firmę Apple. Urządzenie uznawane jest za najczęściej sprzedawany na świecie odtwarzacz muzyczny, obecnie na rynku dostępnych jest pięć generacji produktu, ostatnia pozwala odtwarzać nie tylko muzykę, ale także pliki wideo. iPod może odtwarzać pliki muzyczne w połączeniu z oprogramowanie iTunes lub z aplikacjami trzecich producentów. Pomysłodawcą urządzenia był Tony Fadell, deweloper sprzętu Apple. Jednym z wariantów odtwarzacza jest iPod nano, który chociaż nie został wyposażony z funkcję wideo, ani kamerę, sterowy jest za pomocą technologii multitouch.

Internet Printing Protocol jest to angielska nazwa rodzaju protokołu internetowego, który umożliwia korzystanie z różnych funkcji urządzeń drukujących przy pomocy sieci lokalnej lub Internetu. Internet Printing Protocol bazuje na standardzie HTTP 1.1, dzięki czemu możliwe jest odczytywanie komunikatów lub zapytań oraz użycie rozszerzeń występujących także w protokole HTTP. Internet Printing Protocol wspierany jest przez system operacyjny Windows, protokół wykorzystują różne programy użytkowe takie jak na przykład CUPS.

Internet Protocol Version 4 to nazwa czwartej generacji protokołu internetowego IP. Protokół internetowy jest podstawą w internetowej transmisji danych, został po raz pierwszy zdefiniowany w roku 1982. Internet Protocol Version 4 wykorzystuje 32 bitowe adresy, dzięki czemu oferuje około czterech miliardów różnych adresów internetowych, które z reguły są odwzorowane w postaci czterech zapisanych bloków. Następcą standardu Internet Protocol Version 4 jest Internet Protocol Version.

IPX, jest to rodzaj protokołu warstwy sieciowej, który został opracowany przez firmę Novell. Internetwork Packet eXchange2, jak brzmi angielska nazwa protokołu, bazuje na protokole IDP oraz Xerox Network Services. IPX stracił na znaczeniu w połowie lat dziewięćdziesiąt ze względu na rosnącą w tym okresie popularność protokołu TCP/IP. Wsparcie protokołu zostało przerwane od momentu wydania systemu operacyjnego Windows Vista.

IRC czyli „Internet Relay CHAT” jest to system komunikacji internetowej bazujący na tak zwanych komunikatorach lub czatach internetowych. IRC umożliwia rozmówcom wysyłanie wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym. Uczestnicy rozmowy mogą komunikować się między poprzez odpowiednie kanały, rozmowa pomiędzy dwoma partnerami odbywa się przy użyciu pojedynczego kanału, nazywanego po angielsku „Query”. Użytkownik może samodzielnie stworzyć nowy kanał, ale także komunikować się w kilku kanałach jednocześnie. Duże sieci typu IRC składają się z kilku serwerów, które są w stanie zaoferować wielu użytkownikom dziesiątki tysięcy kanałów.

IrDA to skrót nazwy grupy Infrared DATA Association, która zrzesza około pięćdziesiąt firm, których głównym celem jest standaryzacja protokołów transmisji danych w zakresie podczerwieni. Infrared DATA Association zostało powołane do życia w 1993 roku, w skład grupy wchodzą takie firmy jak Microsoft, IMB czy HP. Standard przesyłu danych Irda znaleźć można w takich urządzeniach jak telefony komórkowe czy laptopy. Zaletami transmisji przy użyciu podczerwieni są między innymi wysokie bezpieczeństwo transmisji danych, dobre zabezpieczenie przed przechwytem danych ze względu na krótki zasięg fal oraz niskie zużycie energii.

„In Real Life” to określenia stylu życia ludzi poza ich działalnością internetową. Pojęcie wywodzie się z branży gier z podziałem na role, takich jak na przykład gra wieloosobowa „Dungeons”, w której gracze muszę odróżnić postacie realne od wirtualnych. Pojęcie „In Real Life” jest także rodzajem odniesienie do świata poza Internetem, używa się go także aby zaznaczyć, że znajomości internetowej utrzymywane są także na poziomie kontaktów osobistych poza światem wirtualnym.

IRLP, czyli „Internet Radio Linking Project” jest to nazwa projektu, który zrzesza istniejące na całym świecie amatorskie stacje radiowe, które połączone są przez Voice lub VoIP. W tym projekcie do przesyłania danych dalej służą połączone ze sobą liczne punkty węzłowe. W sieci IRLP w roku 2009 było na całym świecie dostępnych ponad 3000 węzłów. Nawiązanie łączności pomiędzy wieloma węzłami możliwe jest dzięki tak zwanym reflektorom IRLP, które przetwarzają najczęściej 10 kanałów.

„Żądanie przerwania”, czyli tak zwany „Interrupt Request” jest określeniem zatrzymania procesu wykonywanego przez procesor. Na przykład naciśnięcie klawisza na klawiaturze komputerowej może wywołać „żądanie przerwania”. Proces może być także wywołany przez inne urządzenia, takie jak na przykład karta dźwiękowa, graficzna, dysk twardy czy karta sieciowa.

Wyrażenie „nie do naprawienia” jest tłumaczeniem angielskiego przymiotnika „irreparable”, który oznacza, że danej rzeczy nie można naprawić, ponownie wykorzystać lub odzyskać. Pojęcia „irreparable ” używa się w kontekście uszkodzonych plików, których nie można odzyskać nawet wykorzystując profesjonalne narzędzia odzyskiwania danych. Także płyty główne lub podzespoły urządzeń lub części komputerów mogą zostać uszkodzone w sposób, który uniemożliwia ich naprawdę. Dane, które znajdują się na dysku twardym, którego stan określa się mianem „irreparable”, są trwale utracone i nie można ich odzyskać.

Internet Research Task Force jest organizacją zawodową, która należy do Internet Architecture Board. Internet Research Task Force zostało założone w roku 1986 i składa się z grupy naukowców, którzy zajmują się głównie technologiami sieciowymi w Internecie. Do obszaru zainteresowań organizacji należą między innymi bezpieczeństwo w sieci, routing, czy usługi zarządzania zasobami internetowymi.

ISA, czy skrót Architektury Zintegrowanych Systemów, jak tłumaczy się angielski zwrot „Integrated System Architecture”, jest to określenie standardu systemu magistrali PC, który został opracowany przez firmę IBM w 1981 roku. Następnie standard został przekształcony w system 8 bitowy, a kilka lat później rozwinięty do systemu 16 bitowego. Magistrala ISA teoretycznie może osiągać prędkość transmisji danych do 8 megabajtów na sekundę, w praktyce jednak wartość ta jest znacznie niższa. Standard ISA jest używany także współcześnie zarówno w komputerach stosowanych w przemyśle, jak i w komputerach używanych do celów prywatnych.

„Sieć cyfrowa z integracją usług”, której angielska nazwa brzmi „Integrated Services Digital Network” jest to określenie międzynarodowego standardu cyfrowych sieci komunikacyjnych. Standard ten dostępny jest w Niemczech od roku 2000, za jego pośrednictwem udostępniane są takie usługi jak na przykład telefonia czy Datex-P. Sieć cyfrowa z integracją usług współcześnie stanowi bazę dla wszystkich sieci telefonicznych. Sygnały kanałów analogowych łącz telefonicznych są przed przekazaniem ich dalej przekształcane w sygnały cyfrowe.

ISO jest to skrót nazwy „International Organization for Standardization”, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji, która jest znaną na całym świecie instytucją zajmującą się normami. Międzynarodowa Organizacja Normalizacja należy, podobnie jak International Telecommunication Union, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników, do World Standards Cooperation. ISO zostało powołane do życia w 1947 roku, siedziba główna organizacji znajduje się w Genewie, współcześnie zrzeszonych jest 150 organizacji krajowych, każda z organizacji członkowskich może reprezentować wyłącznie swój kraj. Wszystkie normy ISO są publikowane w języku francuskim lub angielskim, a następnie tłumaczone na języki narodowe organizacji reprezentujących poszczególne kraje.

Internet Service Provider, czyli dostawca usług internetowych, to zbiorcza nazwa usługodawców oraz administratorów sieci internetowych. Wszystkie sieci każdego z dostawców tworzą Internet, z tego powodu każdy z usługodawców musi troszczyć się o łatwą i bezproblemową wymianę danych z sieciami innych operatorów. Do obowiązków dostawcy usług internetowych należą między innymi zapewnienie klientom dostępu online, chodzi o tak zwany File Transfer Protocol, dbanie o pojemność serwera, o bazy danych. Ponadto dostawcy są odpowiedzialni za wszystkie pozostałe warunki techniczne, które są niezbędne do prawidłowego działania stron internetowych. Do największych dostawców usług internetowych w Niemczech należą AOL, 1und1, Alice a także Deutsche Telekom.

IT jest to skrót wyrażenia „technika informacyjna”, które jest nadrzędnym pojęciem określającym wszystkie systemy służące do przetwarzania zarówno danych, jak i informacji, oraz niezbędne do tego programy oraz urządzenia. Skrót IT często rozumiany jest jako „technologie informacyjne”. Technologiczny postęp, który dokonał się ostatnich dziesięcioleciach, mocno zmienił wiele obszarów życia. IT można zasadniczo podzielić na cztery główne obszary: 1. przemysł IT, który skoncentrowany jest na sieciach procesów biznesowych oraz maszynach produkcyjnych. 2. Przemysł rozrywkowy oraz multimedia. 3. IT w biznesie. 4. Komunikacja, ten obszar to głównie nowe technologie oraz zagadnienie telekomunikacyjne.

International Telecommunication Union, czyli Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, jest to organizacja, którą uznaje się za najstarszą międzynarodową instytucję telekomunikacyjną. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny został założony w 1985 roku, wówczas jeszcze jako Międzynarodowy Związek Telegrafowy, obecnie siedziba główna firmy znajduje się w Genewie. Organizacja zajmuje się głównie technologiami i standardami z zakresu telekomunikacji. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny dzieli się na trzy sektory, pierwszy to Telecommunication Standardization Sector, czyli Sektor Normalizacji Telekomunikacji. Drugi Radiocommunication Sector, a więc Sektor Radiokomunikacji. Trzeci Telecommunication Development Sector, którego nazwę tłumaczy się jako Sektor Rozwoju Telekomunikacji.

iTunes jest to narzędzie firmy Apple, który służy do zarządzania, odtwarzania lub konwertowania kolekcji danych dźwiękowych, takich jak pliki mp3, wideo, podcasty, aplikacje czy gry. iTunes bazuje na odtwarzaczu MP3 o nazwie SoundJam MP, który został stworzony przez Casady & Greene. W roku 2001 Apple przejęło program i rozwinęło wiele oferowanych w nim funkcji. iTunes Music Store wszedł na rynek europejski w roku 2004, w roku 2006 został przemianowany na iTunes Store, stało się tak, ponieważ forma wprowadziła do obiegu także filmy.

ITW, czyli skrót angielskiego wyrażenie „In the Wild” jest określeniem próbki danych złośliwego oprogramowanie. Złośliwe oprogramowanie atakuje komputer używając unikalnych znaków, które pozwalają dostrzec zainfekowane pliki. Dane wykorzystywane w próbce ITW odnoszą się zazwyczaj do znajdujących się w obiegu internetowym wirusów oraz robaków. Złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się podczas wykonywania codziennych zadań, które wykonuje użytkownik po uruchomieniu komputera.