a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   o

„Obraz” określa w informatyce kopię medium cyfrowego, takiego jak dyskietka, partycja, dysk twardy, którą tworzy się, aby zabezpieczyć dane. Obraz wykonywany jest bardzo dokładnie, dane czytane są jeden do jednego, co oznacza, że kopiowane są także uszkodzone sektory. Jest to szczególnie korzystne w przypadku uszkodzonego dysku twardego, ponieważ obraz można bardzo łatwo odtworzyć na nowym dysku, nie tracąc danych.

OCR, czyli z angielskiego Optical Character Recognition, jest to technika optycznego rozpoznawania znaków tekstowych, która znajduje zastosowanie w dziedzinie technik informacyjnych i odnosi się do automatycznego rozpoznawania tekstu w plikach graficznych. OCR używane jest wszędzie tam, gdzie stosowane są optyczne urządzenia wejścia, do których należą na przykład kamery cyfrowe, skanery czy faksy.

ODBC, czyli z angielskiego Open Database Connectivity, jest to tak zwane otwarte łącze danych. Tym mianem określa się interfejs baz danych, który używany jest jako zestandaryzowany język baz danych SQL. Standard ODBC został wymyślony przez firmę Microsoft, później został przejęty także przez innych producentów. Współcześnie istnieją różne sterowniki ODBC, na przykład Core, który posiada tylko podstawowe funkcje, ale również sterowniki poziomu 1 lub 2. Dzięki Open Database Connectivity aplikacje mogą być rozwijane niezależnie od systemu zarządzania bazami danymi, pod warunkiem, że dostępny jest sterownik ODBC. Szczegóły dostępu do bazy danych konfigurowane są dzięki ODBC pod określoną nazwą dla danego klienta, dzięki czemu klient może połączyć się z bazą danych, nie znając wszystkich jej szczegółów. Dostęp jest możliwy zarówno poprzez lokalne, jak zewnętrzne źródła danych

Częstotliwość odświeżania ekranu jest określana przez ilość wyświetlanych klatek na sekundę i opisuje ilość pojedynczych obrazów, które mogą być odtwarzane w ciągu jednej sekundy. Jest to określenie znane głównie w obszarze techniki komputerowej i filmowej. Częstotliwość odświeżania mierzona jest zazwyczaj w hercach (Hz). Dla ludzkiego oka, na przykład, aby niewidoczne było nieprzyjemne dla oka migotanie ekranu, potrzebujemy przynajmniej częstotliwości 75 Hz. Jednak wartość ta może być zmienna dla różnych ludzi i ich indywidualnych doznań. Niektórzy ludzie widzą migotanie ekranu już przy 70 Hz, kiedy inni nie widzą go aż do 85 Hz.

Odsyłacz jest to stosowany w dokumentach tekstowych znacznik, który kieruje użytkownika do innego miejsca w dokumencie, na przykład przypisu. Odsyłacze mają często charakter hiperłącza, do którego przypisane jest konkretne miejsce w dokumencie lub zewnętrzny link. Dzięki systemowi odsyłaczy użytkownik może swobodnie poruszać się nawet w długich dokumentach oraz przeskakiwać na początek i koniec tekstu bez uciążliwego kartkowania lub przewijania.

„• OEM, czyli jak brzmi pełna angielska nazwa „”Object Exchange Model””, jest to standard, w którym został zdefiniowany sposób strukturyzacji oraz przechowywania danych. Standard został opracowany z myślą o projekcie „”Tsimmis”, jednak później zaczął być stosowany także poza jego ramami

• OEM oznacza także „”Original Equipment Manufacturer””, co można tłumaczyć dosłownie jako „”producent oryginalnego wyposażenia””. Oznacza to, że dana firma sprzedaje pod własną nazwą produkty, które zostały wyprodukowane przez inne przedsiębiorstwo. OEM wykorzystywane jest najczęściej do łączenia sprzętu z oprogramowaniem, na przykład komputera z systemem operacyjnym

OPALS, czyli Optical Payload for Lasercomm Science, jest to technika transferu danych przy użyciu związki laserowej, która została zastosowana 5 czerwca 2014 pomiędzy ISS International Space Station a stacją na Ziemi. W ten sposób przesłano film jakości HD, o wielkości 22 megabajtów. Transfer wyniósł 50 Mbit/s i odbył się zaledwie w 3,5 sekundy, czyli znacznie szybciej niż w przypadku powszechnie stosowanej technologii radiowej.

OpenOffice.org jest to alternatywna dla pakietu biurowego Microsoft Office. OpenOffice składa się z następujących programów: edytora tekstowego „Writer”, arkusza kalkulacyjnego „Calc”, programu do przygotowywania prezentacji multimedialnych „Impress”, edytora grafiki „Draw”, bazy danych „Base” oraz edytora formuł matematycznych „Math”.

Opera jest to nazwa jednej z przeglądarek internetowych, która została stworzona przez firmę Opera Software i udostępniona użytkownikom do bezpłatnego użytkowania, przeglądarka współpracuje z różnymi systemami operacyjnymi. Opera obsługuje aż 50 różnych języków i składa się z trzech modułów: z samej przeglądarki, narzędzi programistycznych „Dragonfly” oraz programu pocztowego, zintegrowanego z czytnikiem newsów oraz kanałów – Opera Mail. Przeglądarka Opera oferuje zarządzanie zakładkami, menedżer haseł oraz filtr reklam oraz wyskakujących okienek. Istnieje także tryb przeglądania Internetu „tabu”, w których odwiedzane strony nie są rejestrowane w historii przeglądania. Dodatkowo wbudowany jest menadżer pobierania, książka adresowa oraz wiele innych przydatnych funkcji.

Termin „oprogramowanie kontekstowe” odnosi się do właściwości aplikacji, która reaguje na aktualną sytuację systemu. Tego typu oprogramowanie może na przykład zaoferować użytkownikowi odpowiednią pomoc, zaraz po tym, jak pojawi się problem. W przypadku, gdy w systemie operacyjnym Windows występuje awaria, zorientowane problemowo linki oraz kontekstowe programy pomocy często automatycznie oferują użytkownikowi wsparcie oraz sugerują odpowiednie rozwiązanie. Warto pamiętać, że ruch myszki Mouseover-Popups jest również opisywany z uwzględnieniem kontekstu.

Oprogramowaniem użytkowym nazywamy aplikację, program komputerowy lub aplikację internetową. Mogą to być np. programy do pisania, programy do formatowania tekstu lub obrazu, programy służące rachunkowości finansowej lub edycji wideo lub tabel. Programem użytkowym może być także mała aplikacja użytkowana np. na telefonach komórkowych lub smatfonach czy też tabletach. Aplikację taką możemy też uruchomić lokalnie na komputerze lub w przeglądarce internetowej.

Opteron jest znakiem towarowym stacji roboczych oraz serwerów wyposażonych w procesor firmy AMD. Wyprodukowano kilka modeli AMD Opteron, na przykład AMD Opteron (K8), AMD Opteron (K9), AMD Opteron (K10) oraz AMD Opteron (Bulldozer). Rodzina procesorów Opteron oferuje użytkownikom procesory cechujące się dużą mocą obliczeniową oraz dobrą energooszczędnością. W tego typu procesory wyposażone bywają komputery wykorzystywane w dziedzinie bezpieczeństwa, jednostkę stosuje się w serwerach branży telekomunikacyjnej oraz w sieciach komputerowych.

Oracle jest to jedno z największych przedsiębiorstw w branży programistycznej, zajmujące się produkcją zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Siedziba firmy znajduje się w Redwood City, w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej znanym produktem firmy jest system bazy danych Oracle Database. Ponadto popularne są także takie produkty jak Oracle WebLogic, Oracle Fusion Middleware oraz Oracle Application Server oraz dodatkowe aplikacje, dopowiadające na zapotrzebowania różnych grup docelowych.

Skrót „OS” wywodzi się od angielskiego „Operating System” i oznacza po prostu system operacyjny, na przykład Linux, MS-DOSC, Windows Mac-OS, OS2, Unix, BEOS i tak dalej.

Oś X jest poziomą osią układu współrzędnych, jest nazywana także osią odciętych, a jej przeciwieństwem jest tak zwana oś rzędnych, czyli oś pionowa oznaczona literą „Y”. Osie służą do przedstawiania określonych punktów w przestrzeni dwumiarowej. Wartości „z” oraz „y” określają dokładnie każdy punkt, który znajduje się w układzie współrzędnych. Koordynaty służą do określania pozycji w przestrzeni lub na powierzchni. Osie są dodatkowo oznaczone, dzięki czemu można ustalić wartości danego punktu. Tak zwany „punkt zero” jest to punkt przecięcia osi X z osią Y. Podczas odwzorowania przestrzeni trójwymiarowych wykorzystywana jest dodatkowo także trzecia oś, nazywana osią Z.

Oś Y jest pionową osią układu współrzędnych, jest nazywana także osią rzędnych, a jej przeciwieństwem jest tak zwana oś odciętych, czyli oś pozioma oznaczona literą „Y”. Osie służą do przedstawiania określonych punktów w przestrzeni dwumiarowej. Wartości „z” oraz „y” określają dokładnie każdy punkt, który znajduje się w układzie współrzędnych. Koordynaty służą do określania pozycji w przestrzeni lub na powierzchni. Osie są dodatkowo oznaczone, dzięki czemu można ustalić wartości danego punktu. Tak zwany „punkt zero” jest to punkt przecięcia osi X z osią Y. Podczas odwzorowania przestrzeni trójwymiarowych wykorzystywana jest dodatkowo także trzecia oś, nazywana osią Z.

On-screen display, czyli w skrócie OSD, jest to technologia, która pozwala na zmianę ustawień wyświetlacza przy użyciu specjalnego widocznego na ekranie menu. Użytkownik może w razie potrzeby uruchomić menu, na którym wyświetlane są dodatkowe informacje oraz panel ustawień. OSDM z reguły dostępne jest w kilku językach, służy także do obsługi sprzętu; w przypadku telewizora On-screen display może być obsługiwany przy użyciu pilota telewizyjnego. Dużą zaletą OSD jest przyjazny interfejs, który ułatwia obsługę. Ponieważ technologia nie wymaga dodatkowych kontrolerów, koszty jej użytkowania są zredukowane do minimum

Outlook Express jest to program, który może być wykorzystywany zarówno jako program pocztowy oraz jako czytnik newsów. Następcą programu Outlook Express jest aplikacja Windows Mail, która po raz pierwszy pojawiała się w systemie Windows Vista. Outlook Express został wymyślony przede wszystkim jako narzędzie dla użytkowników prywatnych, dlatego nie został wyposażony w liczne funkcje, które standardowo znajdują się w profesjonalnych programach pocztowych. Outlook Express współpracuje z takimi protokołami jak POP3, SMTP, HTTPmail, IMAP, oraz NNTP.

Overdrive, czyli tak zwane przesterowanie, oznacza w dziedzinie przetwarzania sygnałów proces przekształcania sygnałów wejściowych na takie, które nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie. W ten sposób dochodzi do licznych niepożądanych efektów, które mogą prowadzić nawet do całkowitego zniszczenia układów kontrolnych. Przesterowanie może być jednak także pożądane, na przykład we wzmacniaczach audio, czy w przypadku innych urządzeń muzycznych, które wykorzystywane są do celowego tworzenia słyszalnych zniekształceń tonów. Z reguły jednak przesterowanie jest zjawiskiem niepożądanym.