a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   u

UART, czyli Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, jest to określenie specjalnego układu scalonego, który używany jest jako konwerter w szeregowych interfejsach cyfrowych. UART spotykany jest zarówno jako niezależny komponent, jak i jako jedna z funkcji. Universal Asynchronous Receiver and Transmitter używany jest do wysyłania i odbierania danych oraz stanowi standardowe rozwiązanie w dziedzinie interfejsów szeregowych mikrokontrolerów oraz komputerów PC. UART spotykany w sektorze przemysłowym często stosowany jest w połączeniu z różnymi interfejsami.

Ubisoft jest to francuska firma zajmująca się oprogramowaniem, od czasów założenie, czyli od roku 1986, produkuje gry komputerowe, które wydawane są pod nazwą Ubisoft Entertainment S. A. Centrala firmy znajduje się w Rennes, przedsiębiorstwo znane jest jednak w ponad 20 krajach, w których znajdują się jego oddziały. Ubisoft jest jednym z największych, znanych na całym świecie producentów gier komputerowych. W roku 2001 firma przejęła niemieckie studio projektowe Blue Byte, które było odpowiedzialne między innymi za produkcję gry The Settlers. Przydatne/powiązane definicje/linki Blue Byte.

User Datagram Protocol, czyli w skrócie UDP, jest to rodzaj protokołu sieciowego, należącego do warstwy transportowej. UDP jest odpowiedzialne za przyporządkowywanie danych internetowych do odpowiadającego im zastosowania. Protokół został opracowany w roku 1977, jako uzupełnienie TCP, żeby umożliwić korzystanie z protokołów zorientowanych adresowo. Do poprawnego działania portów w systemie docelowym User Datagram Protocol wykorzystuje mechanizm nadawania im poszczególnych numerów. Ponadto UDP jest w stanie sprawdzić poziom zintegrowania, jak i sumy kontrolne, które umieszczane są w dzienniku wraz z protokołami dotyczącymi wysyłanych pakietów danych. Mimo to UDP nie daje żadnej gwarancji, że pakiety zostaną rzeczywiście dostarczone, ponieważ dane są wysyłane bez zabezpieczenia i nawiązywania połączenia. Zdarza się, że w wysyłanych pakietach brakuje poszczególnych części lub zmieniona zostaje kolejność wysyłanych danych. Dlatego też podczas używania UDP niezbędne jest podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Ukryte do wiadomości (z angielskiego Undisclosed recipients) jest to rodzaj wiadomości e-mail, w której jeden z odbiorców nie jest widoczny dla pozostałych adresatów. Dzięki temu można wysłać wiadomość, której adresaci nie wiedzą, że poza nimi ktokolwiek otrzymał dany e-mail. Jest to bardzo częsta praktyka, która pomaga chronić dane osobowe oraz adresy pocztowego każdego z odbiorców, jest to szczególnie ważne podczas wysyłania wiadomości do większej ilości adresatów. Użycie tej funkcji wymaga wpisania adresu e-mail odbiorcy lub odbiorców w polu oznaczonym BCC (z angielskiego Blind Carbon Copy) lub UDW (ukryte do wiadomości). W polu adresatów widoczny jest także skrót CC (Carbon Copy) lub DW (do wiadomości), oba oznaczają, że kopia danego adresu e-mail zostanie wysłania do wskazanego odbiorcy, ale będzie to widoczne dla pozostałych adresatów.

Unikod jest to obowiązujący na całym świecie standard, który określa wszystkie znaki w postaci kodu cyfrowego. Unikod został opracowany, aby połączyć wszystkie istniejące na całym świecie znaki systemowe i stworzyć jednolity system ich kodowania. Ponadto w roku 1991 powołano Konsorcjum Unicode, które odpowiedzialne jest za rozwój systemu wraz z zestawem znaków oraz przygotowanie dla nich odpowiedniej dokumentacji. Konsorcjum współpracuje z ISO, czyli Międzynarodową Organizacją Normalizacji. W standardzie Unikod do każdego ze znaków przypisany jest odpowiedni kod. Zakres znaków obejmuje 17 różnych poziomów, niektóre z nich nie zostały jeszcze wykorzystane, ale są już zarezerwowane dla przyszłych grup. Znaki przedstawiane są z reguły przy użyciu co najmniej czterech cyfr w zapisie szesnastkowym.

Dezinstalacja lub odinstalowanie programu jest to proces, w którym wybrany przez użytkownika program jest usuwany z systemu operacyjnego. Dezinstalatory często są zintegrowane z oprogramowaniem, dzięki czemu w razie potrzeby można łatwo usunąć program z komputera. Podczas odinstalowania programu z komputera usuwane są zazwyczaj nie tylko dane aplikacji, ale także wszystkie wpisy w rejestrze Windowsa. Niestety, zdarza się, że praca instalatora nie jest całkowicie skuteczna i niektóre wpisy nie zostają trwale usunięte.

Unikalny użytkownik jest to określenie unikatowego odwiedzającego daną stronę internetową. W określonym czasie zliczana jest liczba adresów IP, które odwiedziły witrynę, przy czym każdy adres IP w danym okresie liczony jest tylko jeden raz, bez względu na ilość wejść użytkownika na stronę. Unikalny użytkownik nie jest jednak określenia wyłącznie dla jednej, realnej osoby, lecz dla adresu IP. Ten sam użytkownik może odwiedzać witrynę anonimowo, używając różnych adresów IP. Ponadto zdarzają się sytuację, w których wielu użytkowników korzysta z tego samego adresu IP, na przykład w kawiarenkach internetowych, wówczas wszystkie wejścia liczone są jako jedno.

Angielskie pojęcie „Update” oznacza aktualizację bazy danych lub oprogramowania, na przykład programów zabezpieczających komputer przed wirusami. Regularnie oferowane aktualizacje służą do łatania luk w oprogramowaniu lub rozszerzania i poprawiania ich funkcjonalności bez potrzeby kupowania lub instalowania kolejnej wersji. Specjalne aktualizacje bezpieczeństwa są przeznaczone do poprawy bezpieczeństwa użytkownika systemu operacyjnego, firewalli czy programów antywirusowych W tym przypadku użytkownik może wybrać, czy chce, aby aktualizacje były instalowane automatycznie tuż po opublikowaniu, czy chce je pobrać i zainstalować samodzielnie. Z reguły użytkownik otrzymuje powiadomienie o wydaniu aktualizacji oraz wskazówkę, czy jej instalacja jest niezbędna dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu.

Mianem „Upgrade” w dziedzinie technik oprogramowania określa się doinstalowanie do programu jego najbardziej wartościowej wersji z dużą ilością funkcji lub dodatkowymi możliwościami. Upgrade przyjmuje wiele postaci, w zależności od ulepszanego produktu, wyróżnia się takie rodzaje ulepszeń jak: Supportupgrades, Softwareupgrade, czy Upgrade taryfowy. Wyróżnia się także tak zwany upgrade sprzętowy, który polega na zwiększeniu osiągów komputera poprzez wymianę karty graficznej czy zwiększeniu mocy obliczeniowej procesora. Ulepszenia mogą być oferowane przez producentów bezpłatnie, często jednak wymagają uiszczenia odpowiedniej kwoty. Przy upgrade programowym użytkownik otrzymuje nową konfigurację produktu wraz ze zwiększeniem funkcjonalności oraz możliwości aplikacji lub w ramach ulepszenia dostaje całkowicie nową wersję programu.

Terminem „Uplink” określa się połączenie, które wykonywane jest do sieci telefonicznej z urządzenia końcowego. Połączenie to jest używane do ładowania danych. Przeciwieństwem Uplink jest Downlink, czyli połączenie, które umożliwia pobieranie danych z sieci telekomunikacyjnej. Pojęcie „Uplink” wywodzi się z dziedziny komunikacji satelitarnej, w której dane rzeczywiście były wysyłane „w górę”. W branży komputerowej połączenie wykorzystujące switch lub hub także jest określane mianem „uplink”.

Do urządzeń wejścia zalicza się wszystkie urządzenia, dzięki którym użytkownik może wprowadzać informacje do komputera. Typowymi urządzeniami wejścia są między innymi: klawiatury, płytki dotykowe, myszy, dżojstiki, skanery, tablety graficzne albo kamery cyfrowe bądź urządzenia wideo. Interakcje w oprogramowaniu możliwe są dzięki podłączeniu urządzeń wejścia. W terminologii fachowej urządzenia wejścia nazywa są często „Human Interface Device”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza urządzenia do wprowadzania danych przez człowieka.

Urządzenia wyjścia są to urządzenia w dziedzinie technologii Pc, dzięki którym wyniki operacji są widoczne dla użytkownika komputera. Do urządzeń wyjściowych należa drukarki, monitory, głośniki lub projektory. Dzięki wszystkim tym urządzeniom będziemy mogli usłyszeć lub zobaczyć pliki z komputera. Inne urządzenia wyjścia to np. słuchawki lub ploter.

Mianem urządzenia hybrydowego określą się drukarkę i kserokopiarkę w jednym, która oferuje także dodatkowo funkcję kopiowania w kolorze. Szybkość przygotowania kolorowych kopii przez urządzeniem hybrydowe jest w porównaniu z kserowanie czarno-białym stosunkowo niska. Tego typu urządzenie nadaje się dla wszystkich użytkowników, a szczególnie dla tych, którzy mają nieznaczne zapotrzebowanie na wydruk kolorowy. Nabycie urządzenia hybrydowego jest znacznie tańsze niż kupno sprzętu przeznaczonego do kopii kolorowych.

Skrót USB pochodzi od nazwy „Universal Serial Bus”, czyli nazwy magistrali systemowej, która służy do tworzenia połączeń między komputerem a urządzeniem zewnętrznym. Najczęściej stosowane są proste połączenia wtykowe, tak zwane złącza USB. Nowoczesne komputery są zazwyczaj wyposażone w większa liczbę złącz USB, dzięki czemu możliwe jest jednoczesne podłączenie drukarki, klawiatury, myszki, głośników, kamery internetowej oraz innych urządzeń zewnętrznych. Rodzaj urządzenia jest przy tym automatycznie rozpoznawany przez system operacyjny. Zanim w 1996 roku opracowano port USB, funkcjonowało wiele typów złącz oraz interfejsów. Dzięki rozprzestrzenieniu się standardu USB niemal wszystkie zostały nim zastąpione. W roku 2000 wydano wersję USB 2.0, a w roku 2008 udoskonalono standard i wydano pod nazwą USB 3.0, z każdym nowym wydaniem zwiększa się maksymalna szybkość transferu danych. Także popularne pamięci USB, służące do przechowywania oraz przenoszenia danych, wykorzystują port USB. Obecnie dostępne są pamięci USB o różnej pojemności.

Usenet jest skrótem od wyrażenia User Network, którego używa się do określenia sieci oraz forum dyskusyjnego o zasięgu światowym, na którym każdy może dodać własne treści oraz czytać udostępnione materiały. Aby korzystać z Usenetu należy zainstalować czytnik newsów. Obecnie liczba użytkowników Usenetu spada, ponieważ wiele firm oferuje swoje wsparcie przy użyciu User Network, zalewając fora nieatrakcyjnymi dla użytkowników treściami.

Podczas korzystania z komputera lub Internetu często jesteś proszony o podanie nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika („Nazwa użytkownika” lub „ID użytkownika”) może być Twoim własnym – prawdziwym – nazwiskiem, ale nie musi.

W wielu przypadkach wskazane jest nawet nadanie jedynie wymyślonego imienia, zwanego też pseudonimem lub ksywką – po prostu w celu zachowania anonimowości. Zwłaszcza dzieci nie powinny używać swoich prawdziwych nazwisk na czatach, forach czy w sieciach społecznościowych.

Pojęcie „uszkodzony sektor” (ang. bad sector) określa jeden z sektorów nośnika danych, na przykład dysku twardego bądź pamięci USB, którego maszyna nie potrafi odczytać na skutek uszkodzenia lub błędu. Częstym powodem tworzenia się uszkodzonych sektorów jest zużywanie się talerzy dysku twardego, które nieustannie wirują podczas pracy. W sytuacji, w której próbujemy zapisać dane na uszkodzonym sektorze, komputer automatycznie przeniesie je w bezpieczne i wolne od błędów miejsce, jeśli jednak informacje zostały zapisane, a następnie doszło do awarii, dane te są praktycznie niemożliwe do odzyskania. Istnieją specjalne programy, które specjalizują się w wyszukiwaniu i naprawianiu uszkodzonych sektorów, najnowsze systemu operacyjne oferują także ochronę dysku oraz automatyczne wyszukiwanie błędów, jednak metody te są skuteczne jedynie w przypadku sektorów uszkodzonych logicznie, czyli drgań, wstrząsów, przy nieprawidłowym działaniu zespołów czy nośników, a nie fizycznego uszkodzenia sprzętu. „Bad sector” uszkodzonych fizycznie urządzeń (np. zużycie sprzętu, silnego wstrząsu, upadku) nie jest możliwy do naprawienia.

Uwierzytelnienie oznacza dowiedzenie, że określone właściwości danego obiektu, człowieka lub informacji są prawdziwe. Użycie uwierzytelnienia może być konieczne w celu udowodnienia autentyczności dokumentów, określenia, które osoby są nieupoważnione lub upoważnione i autentyczne. Autoryzować możemy ludzi, programy, przedmioty i dokumenty. W celu wsparcia tej operacji pomocne są nazwy użytkowników, hasła i inne zabezpieczenia.