a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z @   l

LAN jest to skrót angielskiej nazwy „Local Area Network” i oznacza sieć złożoną z większej liczy wzajemnie powiązanych komputerów. Jeśli pomiędzy komputerami nie zamontowano żadnego urządzenia wzmacniającego sygnał, zasięg sieci LAN wynosi maksymalnie 500 metrów. Przy czym LAN jest większe niż PAN, czyli Personal Area Network, ale znacznie mniejsze niż MAN, a więc Metropolitan Area Network. Dodatkowo wyróżnia się także WAN – Wide Area Network oraz GAN, czyli Global Area Network. Sieć LAN najczęściej wykorzystywana jest w małych przedsiębiorstwach lub w gospodarstwach domowych, w których używa się większej liczby komputerów.

LAN Party jest to rodzaj wydarzenia, podczas którego uczestnicy łączą swoje komputery z komputerami innych za pośrednictwem sieci LAN (Local Area Network), aby w ten sposób na przykład grać ze sobą w gry komputerowe. Tego typu imprezy często trwają przez kilka dni, mogą brać w nich udział tysiące uczestników. Organizowane są także specjalne przerwy na sen, opieka, w tym wyżywienie, oraz niezbędne wsparcie techniczne. Pierwsze LAN Party zostało zorganizowane w roku 1987, ale prawdziwą popularność tego typu imprezy zyskały dopiero w połowie lat 90., wówczas przestały być tylko prywatnymi spotkaniami, ale stały się także wydarzeniami komercyjnymi. Do ulubionych gier w tym czasie należały takie produkcje jak Doom, Warcraft 2 czy Command & Conquer. LAN Party są obecnie znane na całym świecie, największą popularnością cieszą się jednak w Niemczech, nieco mniejszą w USA, w Szwajcarii oraz Szwecji i Austrii. Dzięki rozwojowi i popularyzacji łącz szerokopasmowych wielu graczy może grać w warunkach domowych, jednak nadal istnieją dobrze wypromowane i cieszące się dużym zainteresowaniem imprezy przeznaczone dla fanów gier komputerowych.

Mianem „latencji” lub żargonowo „lagu” określa się w dziedzinie IT opóźnienia w reakcji programu na akcje użytkownika. Latencja może świadczyć o niskiej jakości sprzętu, na przykład monitora, którego krótsza reakcja przekłada się na szybsze wyświetlanie treści. Także podczas przesyłania danych wideo występuje pewnego rodzaju latencja, określana najczęściej jako opóźnienie, czyli Delay.

Pojęcie „Launcher” to zbiorcza nazwa programów, które pozwalają na dostęp do różnych aplikacji, a w szczególności automatycznie je uruchamiają. Przykład: Przy użyciu Launchera systemu Android użytkownik możne między innymi przystosować ekran główny do swoich indywidualnych potrzeb. Ekrany mogą być w zależności od potrzeb nie tylko zmienianie pod względem wizualnym, ale także może być rozwijany zakres przypiętych do nich funkcji. Dzięki launcherowi można tak dostosować ekran główny, aby pasek statusu w ogóle nie był widoczny i pozostawał całkowicie prywatny. Launcher pozwala także na upiększenie ekranu startowego lub uproszczenie obsługi systemu operacyjnego. Dostępne jest mnóstwo aplikacji – launcherów, które pozwalają na wprowadzanie zmian.

LibreOffice jest kombinacją programów użytkowych i służy do pracy z tekstem, grafiką oraz tabelami. LibreOffice pojawił się w roku 2010 jako odłam pakietu oprogramowania OppenOffice i od czasu publikacji jest wspierany jako niezależne oprogramowanie. Nazwa LibreOffice składa się z francuskiego słowa „libre”, które oznacza wolność oraz angielskiego „Office”, co tłumaczy się jako biuro. Oprogramowanie ma za zadanie wspierać codzienną pracę biurową.

LightScribe jest to specjalna technologia, dzięki której przy użyciu nagrywarki można na płycie CD lub DVD trwale umieścić dodatkowe napisy lub obrazy. Treści są zawsze umieszczane od strony etykiety płyty CD lub DVD. Aby móc nanieść na nośnik jakiekolwiek napisy lub obrazy, potrzebne są odpowiednie płyty, które są dostępne w różnych kolorach. Do korzystania z LightScribe niezbędna jest również specjalna nagrywarka. Zwyczajne nagrywarki niestety nie mogą korzystać z tej technologii.

Linie pisma służą do tego, aby dokładnie ustalić rozmieszczanie liter oraz wielkość znaków typograficznych. Wyróżnia się cztery główne linie pisma: podstawowa linia pisma, zwana także główną lub bazową, dolna linia, średnia lub środkowa oraz górna. Linia górna opisuje wysokość małej litery, która wykracza ponad tak zwaną linię środkową, chodzi o górne części na przykład litery „k” lub „b”. Linia dolna, w przeciwieństwie do górnej, opisuje część małej litery, która jest poniżej linii bazowej, chodzi o dolne części między innymi „p” czy „y”. Środkowa linia w wydłużeniu górnym opisuje wysokość małej litery w granicach wyznaczonych przez linię główną, dobrym przykładem są litery „x” lub „o”, których żadna część nie znajduje się ani w linii górnej, ani dolnej. Ponadto wyróżnia się także wersaliki, czyli wielkie litery alfabetu oraz linię akcentów, czyli pionowy odstęp górnego wierzchołka wielkiej litery od linii głównej. Suma wartości linii górnej oraz dolnej daje wysokość HP, czyli tak zwaną wysokość kroju pisma, opcjonalnie może być także do tej wartości wliczana linia akcentów oraz wysokość wersalików.

Link wsteczny jest to link, który możemy umieścić na swojej stronie internetowej. Wiele wyszukiwarek ocenia znaczenie stron internetowych za pomocą ilości wstawianych linków wstecznych do tejże witryny. Im więcej linków wstecznych, tym wyższe miejsce w wyszukiwarce internetowej. My także ucieszymy się jeśli wstawisz link wsteczny do naszej strony.

Linkowanie (ang. Link building) jest procesem, w którym budowana jest sieć odnośników dla danej strony internetowej i poprawiene jej pozycjonowanie, dzięki czemu łatwiej odnaleźć stroną w przeglądarce. Dzięki dobremu linkowaniu i zmianie pozycji strony na wyższą może zwiększyć się liczba wejść , a co za tym idzie – strona może poprawić pozycję w rankingu wyszukiwarek.

Linux jest to modułowy system operacyjny, który dostępny jest jako oprogramowanie Open Source i przez cały czas jest wspierane oraz rozwijane przez programistów na całym świecie. Pochodzący z Finlandii programista Linus Torvalds, którego uważa się za pomysłodawcę systemu Linux, obecnie zajmuje się koordynowaniem rozwoju programu, podobnie jak liczni programiści oraz organizacje NON-Profit dobrowolnie zaangażowane w projekt. System Linux jest współcześnie używany w wielu dziedzinach, wykorzystywany jest na serwerach oraz komputerach osobistych, w routerach oraz telefonach komórkowych, a także licznych urządzeniach multimedialnych. Wielki przedsiębiorstwa, takie jak na przykład Google, Amazon czy Simens, a także amerykański Departament Obrony oraz różne organizacje chętnie korzystają z Linuksa.
Powiązane pojęcia: system operacyjny, Windows, MAC OS, DOS.

Mianem hosta lokalnego określa się własny system komputerowy, który użytkuje tylko jego właściciel. Jeśli system jest sterowany i wykorzystywany przez komputer zewnętrzny, mówi się o tak zwanym „remote host”. Z tym, że przy jednoznacznym przyporządkowaniu nazw hosta lokalnego żaden serwer DNS nie musi być dostępy, nazwy hostów w sieciach lokalnych zazwyczaj są także określane przy użyciu lokalnych danych hosta.

Lotus Symphony 1.3 jest to program alternatywny dla pakietu biurowego Microsoft Office. Lotus składa się z edytora tekstowego „Documents”, arkusza kalkulacyjnego „Spreadsheets” oraz programu do tworzenia prezentacji multimedialnych „Presentations”. Niestety, pakiet Lotus Symphony, podobnie jak OpenOffice, nie zawiera programu do obróbki grafiki oraz edytora działań matematycznych.

LTE jest skrótem nazwy „Long Term Evolution” i oznacza standard transmisji danych w telefonii komórkowej, ustanowiony i rozwijany przez grupę 3GPP. Long Term Evolution jest następcą UMTS, cechuje się obsługą różnych pasm, dzięki czemu standard LTE znajduje szerokie zastosowanie. Znaczenie ma także fakt, że LTE cechują niższe koszty użytkowania niż w przypadku alternatywnych technologii, takich jak na przykład WiMAX.

LucasArts jest to przedsiębiorstwo, które zostało założone w roku 1982. Od tego czasu firma z powodzeniem zajmuje się produkcją gier wideo. Siedziba LucasArts znajduje się w Marin Country w Stanach Zjednoczonych. Do absolutnych klasyków gier wideo, które zostały wydane przez firmę należą takie tytuły jak Indiana Jones, seria Monkey Island oraz Maniac Mansion. Najsłynniejszą grą wyprodukowaną przez LucasArts jest seria Star Wars.

Luka bezpieczeństwa jest to błąd w oprogramowaniu, który umożliwia przeprowadzenie ataku na system operacyjny bądź pozwala na przedostawanie się wirusów na komputer. Twórcy oprogramowania nieustannie dążą do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa swoim produktom, dbają o ciągły rozwój aplikacji i w razie odkrycia luki, dostarczają najszybciej jak to możliwe bugfix lub odpowiedni patch, które pozwalają na jej załatanie. Z tego powodu zawsze warto korzystać z oryginalnych aktualizacji producenta oprogramowania, pozwala to bowiem zminimalizować ryzyko ataku. W przypadku, gdy luki bezpieczeństwa są odkrywane stosunkowo późno, złośliwe oprogramowanie mogło już przeniknąć do systemu komputerowego i wyrządzić użytkownikowi szkody.