AT

AT jest skrótem od angielskiego słowa „Attention”, które oznacza polskie słowo „Uwaga”. Służy ono jako język poleceń i może być kontrolowane za pomocą modemu. Zestaw komend AT został opracowany przez firmę Hayes Microcomputer Products i słuzył jako wzór do poleceń, które używane są do konfiguracji modemów. Z tego powodu urządzenia, które rozumieją polecenia języka AT często nazywane są „zgodnymi z Hayes”.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *