DMZ


DMZ jest to skrót od „Demilitarised Zone”czyli strefy zdemilitaryzowanej lub inaczej strefy ograniczonego zaufania. Jest to specjalnie stworzona strefa neutralna, która oddziela sieć wewnętrzną firmową od sieci publicznej, zewnętrznej. Dzięki temu obce osoby nie mają dostępu do danych firmy. W zasadzie strefy ograniczonego zaufania nie są częścią sieci przedsiębiorstw. To również jest powodem, dla którego niemożliwe jest przekazywanie informacji w strefie tej zawartych. Dostęp do tej strefy jest także zablokowany od strony firmowej. Aby odseparować te strefy od siebie potrzebne są specjalne wewnętrzne Firewall`e. Trzecim sposobem ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych firmy jest Bastion-Host, poprzez który odbywa się przesyłanie wszystkim danych wewnętrznych firmy.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *