Garbage collection

W branży programistycznej „odśmiecanie pamięci”, jak tłumaczy się angielski zwrot Garbage collection, oznacza proces, w którym minimalizowane jest zapotrzebowanie na pamięć dla danego zadania oraz jej czyszczenie po wykonanej czynności. Wiele aplikacji rezerwuje niezbędne miejsce w pamięci w zależności od potrzeb programu, po wykonaniu danego procesu następuje odśmiecanie pamięci i ponowne jej udostępnienie. Choć proces jest automatyczny, można go także rozpocząć w dowolnym momencie podczas pracy programu.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *