Oś Y

Oś Y jest pionową osią układu współrzędnych, jest nazywana także osią rzędnych, a jej przeciwieństwem jest tak zwana oś odciętych, czyli oś pozioma oznaczona literą „Y”. Osie służą do przedstawiania określonych punktów w przestrzeni dwumiarowej. Wartości „z” oraz „y” określają dokładnie każdy punkt, który znajduje się w układzie współrzędnych. Koordynaty służą do określania pozycji w przestrzeni lub na powierzchni. Osie są dodatkowo oznaczone, dzięki czemu można ustalić wartości danego punktu. Tak zwany „punkt zero” jest to punkt przecięcia osi X z osią Y. Podczas odwzorowania przestrzeni trójwymiarowych wykorzystywana jest dodatkowo także trzecia oś, nazywana osią Z.

Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *