DIN A3 jest jednym z rozmiarów arkusza papieru, uznaje się go za standardowy wymiar stosowany powszechnie w drukarstwie oraz rysunku technicznym. Wymiary formatu A3 to 297×410 milimetrów i jest określony międzynarodową normą ISO 216, która definiuje wszystkie formaty serii A (od A0 do A10). Powierzchnia formatu A3 równa jest 0,125 metra kwadratowego, czyli 125 cm2. Gdyby wyrazić powierzchnię formatu A3 w pikselach, byłaby ona równa 3508px x 4961px, natomiast w punktach wynosi 841,9pt x 1190,6pt.
Warto zwrócić uwagę, że szerokość formatu A3 odpowiada długości formatu A4, a z kolei jego długość – szerokości A2.