Skryptowy język programowania, używany do sterowania różnego rodzaju animacjami, klipami, gifami etc, oparty o standard ECMAScript. Obecna składnia Action Script, umożliwiająca programowanie we Flashu, pojawiła się po raz pierwszy we Flash 5 i została określona mianem Action Script 1.0 Flash 6 (MX) i wciąż jest rozwijana w celu poprawienia kontroli programistycznej. Składnia Action Script przypomina nieco język Java Script i rozwijana jest na potrzeby programu Flash Animation Studio. Najnowsza wersja Action Script opatrzona została numerem 3.0, umożliwia ona nie tylko tworzenie własnych klas, ale jest w ogóle zorientowana obiektowo. Kod Action Script jest zapisywany wraz z animacji w pliku w formacie FLA. Action Script zaprojektowano pod kątem kontroli i tworzenia animacji, pozwala na tworzenie obiektów zaawansowanych (nawet gier czy całych stron), jako narzędzie programistyczne daje ogromne możliwości, ale jednocześnie jest trudne do opanowania.