ADC (ang. analog to digital converter) to układ, który umożliwia konwersję sygnału analogowego na dane cyfrowe. Cały proces przetwarzania ADC odbywa się w trzech etapach: 1) próbkowania, 2) kwantyzacji 3) kodowania. Ponieważ sygnał analogowy jest ciągły w czasie, cały proces zamiany polega na uproszczeniu go i zamienieniu w ciąg liczb. istotne w tym procesie są dwie właściwości: częstotliwość próbkowania sygnału analogowego (mierzona jest w kHz) oraz rozdzielczość sygnału cyfrowego (mierzona w bitach). Dzięki ADC można wprowadzenić do komputera informacje w formie cyfrowej, a dzięki wysokiej częstotliwości próbkowania możliwe jest wiarygodne odwzorowanie później odtwarzanego sygnału.