Termin API jest to skrót od „Application Programming Interface” oraz interfejs oprogramowania dla programów użytkowych. Interfejs ten oferuje szeroki szereg funkcji oraz umożliwia komunkację pomiędzy wieloma aplikacjami na poziomie kodu źródłowego. API może uzyskiwać dostęp do różnych baz danych oraz elementów sprzętowych takich jak dysk twardy lub karta graficzna. Może też wspierać tworzenie poszczególnych interfejsu użytkownika.Wielu różnych dostawców internetowych oferuje swobodny dostęp do API w celu wsparcia rozwoju jego zastosowań.