Termin APIPA jest skrótem od angielskiego „Automatic Private IP Addressing” czyli automatycznego przydzielnia adresu IP. Dzięki APIPA możemy używać wielu urządzeń w sieci lokalnej bez konfigurowania ich ze sobą, co z kolei pozwala im na komunikację między sobą. Technika ta umożliwia bardzo szybką i łatwą konfigurację i obsługę sieci w oparciu o protokół internetowy, zwany potocznie IP.