Terminem Body (ciało dokumentu) nazywamy część szkieletu HTML, w którym rzeczywista, widoczna treść strony internetowej jest włączona. Znaczniki ciała dokumentu zawsze wyznaczają początek i koniec danych wyświetlanych w dokumencie przeglądarki. W ciele dokumentu możemy zawrzeć wszystkie teksty, nagłówki, wideo lub grafikę, później dostępne na gotowej stronie internetowej. Wszystko co zostanie zapisane poza znacznikami Body nie będzie wyświetlane później w przeglądarce. Aby dostosować wygląd i zawartość strony możemy korzystać z wielu różnych stylów CSS.