C++ Builder – system programowania typu RAD, służący do szybkiego projektowania aplikacji dla między innymi systemu Windows. System łączy uniwersalność języka C++ oraz szerokie możliwości języka Delphi. C++ Builder wykorzystuje komponenty i techniki programowania wizualno-obiektowego. System stworzony został przez firmę Borland, a jego pierwsze wydanie pojawiło się w 1996 roku.