Callback – inaczej połączenie zwrotne, system dostępu do Internetu z wykorzystaniem modemu, łączy komutowanych i serwera dostępowego dostawcy usług internetowych. Polega na łączeniu się abonenta z systemem dostawcy za pomocą linii telefonicznej, po czym następuje logowanie się do systemu dostawcy, połączenie kończy się, a system dostawcy łączy się z numerem abonenta, generując połączenie Internetowe dla niego.