Crack – także krak, słowo pochodzi z języka angielskiego (crack – łamać), jest to sposób na złamanie zabezpieczeń technicznych przeważnie gier komputerowych, oprogramowania, czy sprzętu komputerowego. Uruchomienie cracka ma na celu ominięcie zabezpieczeń w innym programie. Crack występuje zazwyczaj pod postacią niewielkich rozmiarów programów, które działają przez unieszkodliwienie procedur zabezpieczających, w tym na przykład sprawdzanie numerów seryjnych programu, płyty kompaktowej czy klucza sprzętowego. Istnieją także cracki, które umożliwiają obejście ograniczeń wersji demo i trial programów lub gier. Możliwe jest to najczęściej dzięki podmianie plików wykonywalnych, bądź zmianie części danego oprogramowania.