Kiedy powierzchnia dysku twardego zostanie bezpośrednio dotknięta przez głowicę lasera, mówimy się o tak zwanym head crash, co oznacza dosłownie wypadek głowicy. Z reguły pomiędzy talerzami dysku a głowicą istnieje bardzo wąska przestrzeń powietrzna, która uniemożliwia bezpośrednie poruszanie talerzy przez głowicę. Jednak na skutek zużycia, wady produktu, przepięcia prądu albo silnych wstrząsów może dojść do uszkodzenia oraz utraty danych. Awaria typu „head crash” powoduje chwilowe zatrzymanie pracy dysku, ale może także całkowicie uszkodzić urządzenie.

Zawieszenie występuje w momencie, kiedy komputer nie odpowiada na ruch myszy lub naciśnięcia klawiszy na klawiaturze przez dłuższą chwilę. Zazwyczaj jest to błąd w oprogramowaniu lub osprzęcie. Najczęściej wystarczy komputer zrestartować czyli wyłączyć i włączyć ponownie. Można tego dokonać poprzez naciśnięcie przycisku zasilania na komputerze i przytrzymanie go wciśniętego przez ok. 5 sekund, aż komputer się wyłączy i włączy ponownie.