CRC (Cyclic Redundancy Check) czyli cykliczny test nadmiarowy sprawdza dane wysyłane do prawidłowej transmisji, dzięki czemu otrzymamy to, co inny użytkownik faktycznie do nas wysłał. Jest to wyliczane przed wysłaniem oraz podczas odbierania danych suma danych jest ponownie sprawdzana, obydwie sumy są potem porównywane i sprawdzane czy zostały przeniesione poprawnie, czy może nastąpił jakiś błąd transmisji danych. Test CRC nie gwarantuje autentyczności danych, do tego potrzebujemy sprawdzić funkcję haszującą.